Mikro TESE nedir?

Mikro tese, erkeklerde gelen meni sıvısında sperm olmaması (azospermi) durumunda uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem, testis içinde bulunan sperm üreten kanalların mikroskop altında daha detaylı bir şekilde incelenmesini ve sperm bulma amacıyla yapılan bir cerrahi girişimi içerir. Hassasiyet ve tecrübe isteyen bir işlem olduğu için dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Biz de 14 yıllık tecrübemizle bu ameliyatı başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Azospermi ile ilgili güncel bilgiler için tıklayın.

Mikro TESE nasıl yapılır?

Bunun için öncelikle belden (spinal anestezi) uyuşturarak ya da tamamen uyutarak bölgede herhangi bir ağrı oluşmamasını sağlıyoruz. Sonrasındatestisleri açıp içerisine mikroskopla detaylı bir şekilde bakarak sperm içerem bölgeleri bulmaya çalışıyoruz.

Bu bölgeler genellikle daha dolgun ve daha opak görünümde oluyor. Buradan aldığımız dokular embriyoloji laboratuvarında bu konuda deneyimli embriyologlar tarafından incelenerek sperm olup olmadığı bilgisi bizimle paylaşılıyor.

Mikro TESE başarı oranı

Mikro TESE başarı oranı azosperminin sebebine bağlı olmakla birlikte genel olarak %45-50 civarında bir oran verilebilir. Başarı oranını belirlemek ve hastaya önceden bu konuda bilgi vermek için bir çok araştırma yapılmıştır. Bununla ilgili olarak özellikle FSH değerinin düşük olan ve testis hacminin büyük olduğu hastalarda başarı şansı daha yüksek olabilir ancak bu durum kesin değildir.

Sperm bulma ameliyatı mikro tese

Ameliyat ile sperm çıkmazsa

Sperm bulunamayan hastalarda alınan dokular patoloji incelemesine gönderilir ve problemin esas sebebi araştırılır. Patoloji sonucuna göre tedaviye devam edip etmemeye karar verilir. Tedaviye devam edilip sonrasında tekrar ameliyat yapılan hastalarda başarı oranı %15-40 arasında olmaktadır.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan sonra iki hafta kadar cinsel ilişki, ağır kaldırma ve uzun yürüyüşler yapmamak gerekir. Bu süreçte ağrı ve enfeksiyonu engellemek için bazı ilaçlar gerekir. Ayrıca düzenli olarak pansuman yapılması ve yarar yerinin kontrol edilmesi gerekir.

Mikro tese ameliyatı olanlar yorumları
Mikro tese ameliyatı olanlar yorumları

Mikro TESE kaç defa yapılır

Dokunun durumuna göre değişmekle birlikte önerilen sayı en fazla 2-3 defa ameliyat olmasıdır. Bununla birlikte beşinci hatta altıncı ameliyatta sperm çıkabilen hastalar mevcuttur.

Mikro tese ameliyatı olanların yorumlarını okumak için tıklayın

Mikro TESE ile TESE arasındaki fark nedir?

Daha önceleri ameliyatlarda mikroskop kullanılmadığı için TESE olarak adlandırılmaktaydı. Sonraları mikroskop ile yapmaya başladık ve adı mikro TESE oldu. Ameliyatı mikroskop ile yapmaya başladıktan sonra başarısının 1.5 katına çıktığı ve ameliyatta alınan dokunun çok daha az olduğu gördük.

Başarı sansını ameliyattan önce bilmek mümkün mü?

Yapılan bazı araştırmalar, ameliyat öncesinde sperm bulma oranlarının kesin olarak bilinemese bile tahmin edilebileceğini göstermiştir.

Özellikle FSH değeri düşük ve testisleri büyük hastalarda sperm bulma ihtimalleri daha yüksek olurken, FSH değeri yüksek ve testis küçük olanlarda mikroTESE ile sperm bulma ihtimali daha az olmaktadır.

Ramchard ve arkadaşları 2022 yılında yayınladıkları derlemede FSH seviyesi ile mikrotese ameliyatında sperm bulma oranları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve daha düşük FSH değerleri olan hastalarda sperm bulma oranları daha yüksek bulunmuştur.

2014 yılında Urology journal dergisinde yayınlanan bir araştırmada  FSH düzeyi ≤ 15 mIU/ml olan hastalar ile FSH düzeyleri > 15 mIU/ml olan hastalar arasında mikrotese ameliyatında sperm bulunması, gebelik oranları ve canlı doğum oranlarında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.

2019 yılında Human Reproduction Online dergisinde yayınlanan araştırmada ise testis hacminin 12.5 ml üzerinde olması halinde mikrotese ameliyatında sperm bulma olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

2024 yılının Ocak ayında yayınlanan araştırmalarında Takeshima ve arkadaşları sperm bulma oranının %20 ile 70 arasında değiştiğini, burada temel belirleyicinin azosperminin sebebi olduğunu bildirmişlerdir.

Arasteh ve arkadaşları 2024 yılının başında yayınladıkları çalışmada daha önceden inmemiş testis öyküsü olan 56 hastaya mikroTESE ameliyatı yapmış ve sperm bulma başarısı %46 olmuştur. Bu çalışmada da FSH değerinin sperm bulma konusunda yol gösterici olduğu görülmüştür.

Andrology dergisinin 2024 Ocak sayısında yer alan bir araştırmada ise ilk mikroTESE ameliyatı başarısız olan hastalarda ikinci ameliyat başarısı değerlendirilmiş ve FSH değeri , testis hacmi ve önceki ameliyattaki patoloji sonucunun belirleyici olduğu görülmüştür.

Ayrıca bir çok araştırmada ameliyatı yapan cerrahın tecrübesi arttıkça sperm bulma oranının arttığı bildirilmektedir.

Mikro tese ameliyatı 2024 fiyatları için bizimle iletişime geçin. WhatsApp 05459261632

WhatsApp chat