Azospermi nedir?

Azospermi, erkekte hiç sperm olmaması demektir. Bu durumda olan erkeklerin hemen hemen dörtte üçü baba olabilir. Bu nedenle umutsuzluğa düşmeden sebebini bulmak ve tedavisi için gerekenleri yapmak gerekir.

Menide hiç sperm olmaması durumu azospermi olarak adlandırılır ve çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 15’inde görülmektedir. Bu durum kabaca su olup içinde balık olmamasına benzetilebilir. Yani iliskiden sonra meni gelmekte ancak içinde hiç sperm hücresi bulunmamaktadır.

Sperm testi yapıldı ve hiç sperm hücresi görülmedi, yani “azospermi” olduğu bulundu ise hiç tedavi görmezseniz, doğal yolla çocuk olması beklenmez. Azospermi, vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Azospermi olup baba olanların yorumları
Azospermi olup baba olanların yorumlarını okumak için tıklayın

Azospermi tanısı nasıl konulur?

Azospermi tanısı farklı zamanlarda yapılan en az 2 sperm tahlili(spermiyogram) ile konulmalıdır. Yalnızca bir sperm tahlilinde azoospermi saptanması yeterli değildir. Santrifüj edilmiş meni içinde, çok az miktarda bile sperm olması, doğuştan sperm kanalı yokluğu gibi tam kanal tıkanıklıkları nedenlerinin olmadığına işaret eder  ve ileride tüp bebekte kullanılmak üzere spermin dondurulup saklanmasını mümkün kılar.

Azoospermi nedenleri

Eğer bir erkekte hiç sperm yoksa, sperm ya hiç üretilmiyor ya da dışarı atılamıyor demektir.

Azoosperminin nedenleri 3 grup altında incelenir. Bunların birbirinden ayırmada, spermiyogram testinde ölçülen semen volümü, ultrasonda veya elle ölçülen testis volümü, muayenede vaz deferens (sperm kanalı) varlığı, kandan yapılacak genetik testler ve FSH ölçümü yeterli olur.

Azospermi tedavisi ile sperm çıkan hasta
Azospermi tedavisi ile sperm çıkan hasta

Azospermi,

  • vücutta testisleri uyaracak yeterli hormon sentezlenmemesine,
  • testislerin gelişim bozukluğuna veya
  • testislerden sonraki yollarda tıkanıklık olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Yani ya üretim için gelen talepte eksiklik vardır, ya makine bozuktur ya da üretimden sonra sevkiyatta problem çıkmaktadır.

1) Pretestiküler (testisten önceki) nedenler, sekonder testiküler yetmezlik olarak da adlandırılırlar ve genellikle hormonal sebeplerden kaynaklanır. Sebepleri arasında hipogonadizm, tiroid hastalıkları, dışarıdan alınan hormon ilaçları (steroidler vs.) gibi.

ii) Testiküler (testise bağlı) azospermi, primer testiküler yetmezlik olarak da adlandırılırlar ve sperm üretim bozukluklarına bağlıdır. Y kromozomu mikrodelesyonu veya kromozomal anormaliler gibi genetik nedenler, varikosel, bazı ilaçlar, kemoterapi, radyoterapi, çevrenin gonadotoksik etkileri, kabakulak ve diğer nedenlere bağlı testis iltihapları ile inmemiş testis bunlar arasında sayılabilir.

iii) Azoospermi vakalarının daha az bir kısmını oluşturan posttestiküler (testisten sonraki) nedenler arasında sperm atılımını bozan ejekulasyon yokluğu (anejekülasyon), retrograd ejakulasyon ve sperm kanal tıkanıklıkları başlıcalarıdır. Pretestiküler ve posttestiküler patolojiler tedaviye daha iyi cevap verip fertilitenin geri kazanılmasına olanak sağlarken, testiküler patolojilerde başarı oranları bu derecede yüksek değildir.

Sıfır sperm baba olabilir mi
Sıfır sperm baba olabilir mi

Hiç spermi olmayan erkek ne yapmalı?

Menide hiç sperm olmaması durumunda bir üroloji uzmanına müracaat edilmelidir. Üroloji uzmanı hastanın geçmiş hikâyesinde geçirilmiş bir enfeksiyon, travma, sperm üretimini engelleyici ilaçlara maruziyet ve ailede çocuğu olmayan veya olup düşük yapan olması gibi durumları sorgulayacak ardından hastayı muayene edecektir. Muayenede testisin büyüklüğü vücuttaki kıllanma ve kas yapısı, testis yapılarının tam olması, varikosel olup olmaması ve tıkanıklık yapıcı bir sebep olup olmadığı araştırılır. Azoospermi olan erkeklerde bundan sonra tahlil aşamasına geçilir.

Azospermi gebelik
Azospermi gebelik

Unutmamak lazımdır ki azosperminin çoğu yani yüzde 60 kadarı tedavi edilebilir nedenlerden kaynaklanır. Geri kalan yüzde 40 için de tedavi seçenekleri giderek artmaktadır. Bu hastalarda bile mikroTESE ile hemen hemen yarısında sperm elde etmek mümkün olmaktadır.

Hiç sperm gelmemesi durumunda yapılacak tahliller

Azospermi olan erkeklerde eğer muayenede testis yapılarında herhangi bir eksiklik yoksa, bu durumda meni hacmi yani semen volümü özel önem kazanır. Eğer semen volümü veya pH değeri düşükse bu durumda meni yollarında tıkanıklık olma ihtimali artar. Hiç sperm olmayan hastalarda kan tahlili yapılarak FSH değerlerine bakılmalıdır. Eğer FSH değeri normal ise bu durumda hiç sperm olmamasının yani azoosperminin nedeninin tıkanıklık olma ihtimali daha yükselmektedir. Ancak Semen volümü normal ve FSH yüksek ise bu durumda testisin iyi çalışmama ihtimali kuvvet kazanır. Eğer FSH ve Testosteron değerleri düşük ise bu durumda sperm çıkmamasının nedeni hormonal yetersizlik olabilir.

Tıkanıklık şüphesi olan hastalarda transrektal ultrason (TRUSG) yapılması tıkanıklığın yerini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca bu hastalarda vazografi denilen ilaçlı film de tıkanıklığın yerini ve ameliyat ile düzeltilip düzeltilemeyeceğini göstermeye yardımcı olur.

Azosperm durumunda genetik testler de yapılmalıdır. Karyotip tayini ve Y delesyon analizi yapılması azospermi nedenini anlaşılmasında yol gösterici olacaktır.

Schoor ve arkadaşları yaptıkları çalışmada FSH değerinin 7.6 ve altında olması ve testisin boyutunun 4.6 santimetrenin üzerinde olması durumunda tıkanıklık yani obstrüktif azoospermi (OA) olasılığının %96 civarında olduğunu bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada FSH değeri 7.6 nın üstünde ve testis boyutu 4.6 santimetrenin altında ise tıkanıklığa bağlı olmayan yani nonobstrüktif azospermi (NOA) olma olasılığı yüzde 89 olarak bulunmuştur.

Azosperm tedavisi var mı?

Azoospermi olan yani hiç sperm çıkışı olmayan hastalarda şu üç durumdan birisi varsa tedavi nispeten daha kolay olmaktadır:

1. Hormon eksikliği (hipogonadotropik hipogonadizim)

2.  Sperm kanallarında tıkanıklık

3. Varikosel.

Burada varikosel ameliyatından sonra hastaların onda birinde menide sperm çıkabilir, bunlarında az bir kısmında sayı doğal yolla çocuk yapacak seviyeye erişebilir. Varikosel ameliyatı bilgi.

Yukarıdaki 3 durum, uygun şekilde tedavi edilirse, sperm çıkışı ve belki de doğal yolla gebelik gerçekleşebilir.

Ama çoğu zaman bu nedenlerden biri olmaz ve  nonobstrüktif azoospermi (NOA) dediğimiz, testislerde çalışma bozukluğu söz konusudur. Bu durumda tedavi, bir şekilde sperm elde edip tüp bebek, yani mikroenjeksiyon ICSI yapılması şeklinde olmalıdır.

Azospermi baba olabilir mi
Azospermi baba olabilir mi

Klinefelter sendromu

Klinefelter sendromu, X ve Y kromozomlarından her birinden en az bir tane olması gerektiğinden farklı bir cinsiyet kromozomu yapısına sahip bir genetik bozukluktur. Bu bozukluk, erkeklerde sıkça görülen bir durumdur ve klinik olarak anormal spermatogenez (sperm üretimi), hipogonadizm (düşük testosteron üretimi), ve cinsiyet rollerine uygun olmayan fiziksel özellikler gibi belirtilere yol açar. Klinefelter sendromu, XXY kromozom yapısına sahip olan erkeklerde görülebilir, ancak daha az sık olarak XXXY, XXXXY ve diğer kromozom yapıları da görülebilir.

Klinefelter sendromu, hamileliğin ilk trimesterinde, embriyo gelişimi sırasında meydana gelen bir hatadan kaynaklanır. Bu hatada, annenin üreme hücrelerinden birinin ekstra bir X kromozomu alır ve bu, embriyonun XXY kromozom yapısına sahip olmasına neden olur. Bu bozukluk, doğumdan sonra da farkedilebilir ancak genellikle çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkar.

Klinefelter sendromu olan erkeklerde belirtiler çeşitlidir ve her bireyde farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, genellikle ortak olan belirtiler şunlardır: düşük testosteron seviyesi, düşük sperm sayısı veya sperm üretiminin tamamen olmaması, düşük seks hormonu bindin protein (SHBG) seviyesi, düşük kemik yoğunluğu, geniş göğüsler (ginekomasti), uzun vücut yapısı, düşük kas kütlesi, düşük barışıklık, düşük enerji seviyesi ve cinsiyet rollerine uygun olmayan fiziksel özellikler. Ayrıca, bu bozukluk, zeka ve öğrenme becerilerini etkileyebilir ancak bu durum bireyler arasında değişebilir.

Klinefelter sendromu olan erkeklerde sıkça görülen bir belirti, azospermi olarak bilinen düşük sperm sayısı veya sperm üretiminin tamamen olmamasıdır. Bu durum, düşük testosteron seviyesi nedeniyle olabilir ve bu da spermatogenezi (sperm üretimi) etkileyebilir. Klinefelter sendromu olan erkeklerde azospermi, infertilite (çocuk sahibi olma güçlüğü) nedeni olabilir.

Mikrotese, Klinefelter sendromu olan erkeklerde infertilite (çocuk sahibi olma güçlüğü) problemine çözüm olabilen bir üreme teknolojisi yöntemidir. Bu yöntem, küçük hacimli testislerde bulunan spermlerin toplanmasını ve daha sonra bu spermlerin  bir yumurtaya enjekte edilmesini ve döllenme yapılmasını içerir. Bu işlem, mikrocerrahi teknikler kullanılarak yapılır ve bu nedenle “mikrotese” olarak adlandırılır.

Azospermide güncel tedaviler

Menide hiç spermi olmayan yani azospermi olan erkeklerde azospermi nedeni iyi tespit edilerek buna uygun tedaviler uygulanmalıdır. Hormon yetersizliğine bağlı azospermide eksik hormonların yerine konması azospermiyi ortadan kaldırabilmektedir.

Obstrüktif azospermi tedavisi

Tıkanıklığa bağlı yani obstrüktif azospermide (OA) tıkanıklık sebebi aydınlatılarak buna uygun tedavi verilir. Tıkanmanın yerine göre hastaya ameliyat yapılarak açılabilir ve gebelik sağlanabilir.

Nonobstrüktif azospermide tedavi

Tıkanıklığa bağlı olmayan yani nonobstrüktif azospermide (NOA) ise esas tedavi mikroTESE işlemi ile testisten sperm aranması bulunduğu takdirde ise tüp bebek ile gebelik sağlanmasıdır. Bu ameliyat ile ilk seferde sperm bulma olasılığı yaklaşık yüzde elli civarındadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ilk mikroTESE ameliyatında sperm bulunamayan hastalarda hormon tedavisi verildikten sonra yapılan ikinci mikroTESE ameliyatında sperm bulma olasılığının %20 ila 45 civarında olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu tedavide amaç hastaların sperm üretiminde önemli olan hormon seviyelerini çalışmalarla belirlenen belli aralıklarda tutarak, testisin sperm üretme kapasitesini artırmaktır. Böylelikle eğer testis içinde daha önce ulaşılamayan sperm üretimine devam eden odaklar varsa bu odakları büyütülmesine ve bir sonraki ameliyatta buralardan sperm elde edilmesine çalışılmaktadır.

Ishıkawa ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 100 mikroTESE yapmış olan bir cerrahın başarı oranının arttığı bulunmuştur. Schlegel ve arkadaşları ise bu sayı 500’ün üzerine çıktığı takdirde başarının daha da yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Sonuç olarak

Azosperminin bir kısmı hormon eksikliği ve tıkanıklık gibi tedavi edilebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır. Kalan kısmı için de tedavi seçenekleri her geçen gün artmaktadır. Hormon eksikliği ve tıkanıklık varsa bu hastaların çoğunda ilaç veya ameliyat ile sperm çıkışı sağlanmaktadır. Üretim bozukluğuna bağlı azospermide ise mikroTESE ile sperm elde etme oranları yüzde 50’nin üzerindedir.

Yani sperm tahlilinizde sayı sıfır çıktığında hemen endişeye kapılmayın. Mutlaka tahlili tekrar yaptırın. Yine aynı çıkarsa, sebebini bulmanın tedavinin en önemli kısmı olduğunu unutmayın.

MikroTESE ile sperm çıkma ihtimali önceden bilinebilir mi?

Yapılan bazı çalışmalar ameliyat öncesinde sperm bulma oranlarının kesin olarak bilinemese bile tahmin edilebileceğini göstermiştir.

Özellikle FSH değeri düşük ve testisleri büyük hastalarda sperm bulma ihtimalleri daha yüksek olurken, FSH değeri yüksek ve testis küçük olanlarda mikroTESE ile sperm bulma ihtimali azalmaktadır.

Azospermi olup baba olanların yorumlarını okumak için tıklayın

Azospermi ile ilgili sorularınızı aşağıdaki bölümden sorabilirsiniz:

Kaynaklar
1: Flannigan R, Bach PV, Schlegel PN. Microdissection testicular spermextraction. Transl Androl Urol. 2017 Aug;6(4):745-752. doi:10.21037/tau.2017.07.07. Review. PubMed PMID: 28904907; PubMed Central PMCID:PMC5583061.

2:Wosnitzer M, Goldstein M, Hardy MP. Review of Azoospermia. Spermatogenesis.2014 Mar 31;4:e28218. eCollection 2014. Review. PubMed PMID: 25105055; PubMedCentral PMCID: PMC4124057.

3:Bryson CF, Ramasamy R, Sheehan M, Palermo GD, Rosenwaks Z, Schlegel PN. Severetesticular atrophy does not affect the success of microdissection testicularsperm extraction. J Urol. 2014 Jan;191(1):175-8. doi: 10.1016/j.juro.2013.07.065.Epub 2013 Aug 1. PubMed PMID: 23911635; PubMed Central PMCID: PMC4077600.