Varikosel ameliyatından sonra sperm ne zaman düzelir

Varikosel, testiste toplar damarlarda şişlik olması demektir. Bu durum spermi bozabilir ve çocuk sahibi olmaya engel olabilir. Varikosel ameliyat edildiğinde bu problem çözülür ve gebelik oluşur. Ameliyatta en başarılı yöntem mikrocerrahi yöntemdir.

Op.Dr. Murat Mermerkaya

Varikosel Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

 

Varikosel, çocuk sahibi olamayan erkeklerin yaklaşık üçte  rastlanan, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesi ve genişlemesidir. Bu genişleme, bacakta olduğu zaman varis, testiste olduğu zaman varikosel adını alır. Testis sıcaklığının artması, kirli kan içindeki zararlı maddelerin testiste birikmesi ve testis kan akımını bozması ile testis fonksiyonlarını etkiler ve sperm üretimini bozar.

Sperm düşüklüğü ile ilgili bilgi için tıklayın

Sperm sayısı, hareketi ve morfolojisindeki bozukluklarda en sık sebep varikoseldir ve  tedavi edildikten sonra bu problemler düzelir. Ayrıca sperm DNA hasarı olan hastalarda da varikosel ameliyat edildikten sonra düzelme görülmektedir.

Bu hastalık ve sperm eksikliği birlikte olan hastalarda aşılama ve tüp bebek başarısı da düşük olmaktadır.

 

Varikosel belirtileri

 

Bu hastalığın belirtileri,  tanısının konulmasında ve tedavisi için oldukça önemlidir. Varikosel testis üzerinde;

 • Şişlik
 • Kabarıklık
 • Testiste ağrı şeklinde belirtiler olabilir

Damarlardaki genişleme, bir süre sonra dışarıdan görülecek kadar belirginleşip bacaklarda görülen varis benzeri bir şekil alabilir. bu hastalığın belirtileri arasında testislerde şişliğin yanı sıra terleme ve sıcaklık hissi de görülür. Ayrıca testislerin küçülmesi nadir de olsa bazı hastalarda görülebilir. 

Varikosel neden olur?

Kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı risk faktörleri şunlar olabilir:
 
 1. Genetik yatkınlık: Aile geçmişi riski artırabilir.
 2. Karın içi basınç: Uzun süreli ayakta durma, ağır kaldırma, uzun yürüyüşler veya kabızlık gibi faktörler testis damarlarının genişlemesine neden olabilir.
Varikosel
Varikosel ameliyatı olanların yorumları

Varikosel % 90 sol testiste görülürken % 8-9 oranında iki taraflı (bilateral) olur. Sadece sağ tarafta görülmesi oranı ise % 1-2 oranındadır. Varikoselin daha çok sol tarafta görülmesi bir takım anatomik faktörlere bağlıdır.

 • Sol taraftaki testisinin sağ taraftakine göre bir miktar daha aşağıda olması
 • Testisin sol tarafındaki toplardamarın sağ tarafa göre daha uzun seyretmesi.
 • Sol taraf testis toplardamarın karın içerisindeki diğer komşu organlarla anatomik ilişkisi.
 • Sol taraf testis damarının boşalma şeklinin anatomik yapısı gibi özelliklerden varikoselin daha çok sol tarafta görülme nedenleri arasındadır.

Varikosel ameliyatı fiyatı almak için WhatsApp 05459261632 tıklayın

<yoastmark class=

Varikosel nasıl anlaşılır?

Dikkatli kişiler kendi kendini muayene ederken testis üzerindeki düzensizlik, şişlik veya ağrıdan varikoseli belirleyebilir. Varikosel daha çok kısırlık şikayetiyle yapılan başvurularda doktor muayenesi sırasında teşhis edilir. Ayrıca; uzun süre ayakta kalma, spor ya da cinsel aktivite gibi efor gerektiren durumların ardından yaşanan ağrılar varikosele işaret edebilir. Varikosel muayenesi, genital muayenenin bir parçası olarak yapılmaktadır. Hasta 21 -22 derecelik oda ısısında ayakta pozisyonda muayene edilmelidir.  Hasta, hem normal pozisyonda hem de ıkınma manevraları yaptırılarak göz ve elle kontrol edilir. Normal ve ıkınma manevraları ile damarsal yapıda genişleme olup olmadığı belirlenmelidir. Bu işlemlerle varikoselin varlığı klinik olarak konulur. Tanıda altın standart doktor muayenesidir. Bununla birlikte klinik tanıyı desteklemek, varikoselin derecesini belirlemek ve ameliyat kararı için Skrotal Doppler ultrasonografi çekimi yapılır.

<yoastmark class=

Daha çok kimlerde görülür?

Varikoselin ortaya çıkma nedeni bilinmemektedir. Ancak, bazı risk grupları bulunur:

 • Daha çok şişman kişiler
 • Karın içi basıncını arttıran yüksek ağırlıklı spor yapan kişiler
 • Kronik astımı ve kronik öksürük nöbetleri geçirenle
 • Karın içi basıncı arttıran kronik kabızlık yaşayanlar
 • Varis hastalığında olduğu gibi meslek hastalığı olarak  Ayakta kalmayı gerektiren öğretmen, polis gibi meslek gruplarında daha sık yaşanmaktadır.
Varikosel Tedavisi
 
 
Varikosel tedavisi, semptomların şiddetine, ağrıya veya üreme sorunlarına bağlı olarak değişebilir. Variko altın standart tedavi mikrocerrahi varikosel ameliyatıdır. Ameliyat üroloji uzmanı tarafından yapılır ve mikrocerrahi kullanıldığı takdirde nüks riski azalır ve başarı şansı daha yüksek olur.

Varikosel ameliyatı nasıl yapılır?

Varikosel ameliyatı mikrocerrahi yöntemle yapılmaktadır. Kasık bölgesinde 2 cm.’lik bir kesiden girilerek testis damarlarına ulaşılır. Mikroskop altında genişlemiş toplardamarlar diğer damarlardan ayrılarak bağlanır.

Varikosel ameliyatı olanların yorumlarını okumak için tıklayın

Ameliyat kaç dakika sürer?

Varikosel ameliyatı mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için o bölgede bulunan tüm damarların bağlanması gerekir. Ameliyatın tek taraflı ya da çift taraflı olması ve bağlanan damar sayısı ile ilişkili olarak süre 45 dakika ile 2 saat arasında değişebilmektedir.

Ameliyatın riskleri var mıdır?

Operasyon mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için komplikasyon oranı son derece azdır. En önemli risk testis atardamarının bağlanması ve buna bağlı ameliyat sonrası testis küçülmesi ve kanlanmasının bozulmasıdır. Ancak ameliyat mikrocerrahi yöntemle gerçekleştirildiği için atardamar ve toplardamar ayrımı çok net yapılabilmektedir. Bu tür bir komplikasyon yaşanma ihtimali günümüzde son derece düşüktür. Hidrosel yani testis etrafında sıvı toplanması olasılığı da son derece azalmıştır. Bunun dışında bütün ameliyatlarda yaşanabilecek ameliyat sonrası enfeksiyon gelişimi, kanama oluşumu gibi riskler göz ardı edilmemelidir. Sterilizasyona dikkat edilmesi ve kanama kontrolünün yapılması gibi önlemlerle, yaşanabilecek sorunlar minimuma indirilmektedir.

Toplardamar hastalığı olduğu için bacaklarda varisi olan kişilerde varikosel sık olarak görülür. Bu durumun tersi olarak varikoseli olan kişilerde varis rahatsızlığı da sık görülebilmektedir. İki hastalıkta toplardamarlara bağlı olduğu için bu damarlardaki kapakların yetersizlikleri kanın iletimindeki sorunlar gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Varikosel ameliyatı sonrası spermler ne zaman düzelir?

Varikosel ameliyatının sperm üzerindeki etkisini değerlendirmek için sperm yapım süresi göz önüne alınmalıdır.

Sperm üretim süresi 72 gün olarak kabul edilir. Bu yüzden ameliyattan sonra 3 ayda bir sperm değerleri kontrol edilir. Varikosel sonrası sperm üretimi bakımından en iyi iyileşme 6. ayda ortaya çıkmaktadır. 6. ayda sperm parametrelerinde düzelme varsa artışın daha belirgin hale geldiği 9. ve 12. aylar beklenmelidir. Ancak,  ameliyattan 6 ay sonra sperm parametrelerinde bir değişiklik yoksa hastada ameliyata bağlı ek bir iyileşme beklenmemelidir. Bu durumda hastalara ek ilaç tedavileri başlıyoruz.
Ameliyattan sonra üç hastanın ikisinde sperm parametreleri öncekine göre daha iyi olur. % 30 – 40 oranında hastada her hangi bir düzelme görülmezken %1’den daha az hastada varikosel ameliyatından sonra daha kötüye gidebilir.

 Çok nadir görülen bu durum daha çok çift taraflı varikosel yaşayan hastalarda meydana gelmektedir.

En güncel araştırmalar

2024 yılı Nisan ayında 48 farklı merkezden araştırmacıların yer aldığı varikosel araştırmasında ameliyat sonrası sperm DNA hasarında ciddi düşme olduğu tespit edilmiştir. 

Azizbek ve arkadaşları 2024 yılı Şubat ayında yaptıkları araştırmada, mikrocerrahi varikosel ameliyatının ileri giden sperm sayısını artırmada etkili olduğunu bulmuşlarıdır. 

2024 yılı Ocak ayında Cannarella ve arkadaşları son yıllarda yapılan en büyük derleme çalışmasında 303 farklı araştırmayı bir arada incelemiş ve 31771 hastanın sonuçlarını değerlendirmiştir. Bu çalışmada varikosel ameliyatının sperm sayısını artırmada anlamlı rol oynadığını saptamışlardır. Yine aynı araştırmada 10252 hastanın sperm hareketi değerlendirilmiş ve ameliyat sonrası ciddi artış olduğu görülmüştür.

2023 yılı Haziran ayında Franco ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada sperm düşüklüğü ve anlamlı varikoseli olan hastalarda ameliyatın gebelik oranları ve sperm değerleri açısından faydalı olduğu bildirilmiştir.

2023 yılı Ocak ayında Fallara ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir araştırma makalesinde varikoselin tedavi edilmesinin gebelik oranlarını ve sperm sayısını artırdığı bildirilmiştir.

Daha eski araştırmalar

2021 yılında yayınlanan bir çalışmada Santi ve arkadaşları, varikosel ameliyatından sonra sperm sayı, hareket ve morfolojisinde düzelme olduğunu bildirmişlerdir. 

2020 yılında Arch Ital Urol Androl dergisinde yayınlanan bir çalışmada ameliyat edilen 100 hastada 3 ay içinde sperm değerlerinde düzelme görüldüğü bildirilmiştir.

Palmisano ve arkadaşları tarafından 2019 yılında yapılan ve 228 hastanın dahil edildiği çalışmada, sperm sayısı , ileri hareket ve morfolojisinin varikosel ameliyatı sonrasında arttığı bildirilmiştir.

Calogero ve arkadaşları 2018 yılında yaptıkları çalışmada, sperm düşüklüğü olan ve mikrocerrahi varikosel operasyonu yapılan hastaların %63,6’sının ameliyattan sonra normal sperm değerlerine ulaştığını göstermiştir.

<yoastmark class=

Ameliyat sonrası hastaların dikkat etmesi gereken durumlar nelerdir?

Varikosel ameliyatı sonrası erken dönemde doktor önerisine uyarak sportif aktivite, ağır egzersiz gerektiren işler ve cinsel aktiviteden uzak durmak gerekir. Ben genelde ilk iki hafta bu konularda dikkat edilmesini öneriyorum.

SORULAR

26 yaşındayım. 8 aydır evliyim daha önce hiç korunma yapmadım.  6 aydır da bebek için çalışıyoruz ama olmadı. Doktorum varikosel olduğunu ve ameliyat gerektiğini söyledi.  Sperm testi sonuçlarımızı değerlendirir misiniz?
Perhiz 4 gün
Miktar 5 ml
Likefaksiyon 25 dk
Viskozite artmış
PH 7,8
Sayı 25 milyon/ mml
Hızlı %10
Yavaş hareketli %25
Yerinde hareketli % 10
Hareketsiz % 55

Varikoselde ameliyat için 4 şart gereklidir;
⦁Sperm düşüklüğü
⦁Kadının tamamen normal olması
⦁1 yıldır korunmasız ilişkiye rağmen çocuk olmaması
⦁Muayenede en az 2. dereceden varikosel olması

Siz evleneli henüz 8 ay olmuş. Ayrıca sperm parametreleriniz de normal. Eğer muayenede testiste bir bozukluk yoksa ameliyat önermem. 

Sperm hareketi düşükse varikosel ameliyatı faydalı olur mu?

1,5 yıldır evliyiz. Hiç korunmadık. Eşimin sperm testinde sayı 19 milyon, hareketlilik %25 çıktı. Ultrason sonucu : Sol testis boyutları 33×17,5×33 mm, sağ testis boyutu 46x24x26 ölçülmüştür. Her iki testis paranklim ekosu, kanlanması ve boyutu doğaldır. Her iki epidim boyutları eko yapısı normaldir.  Pleksus pampiniformis venleri supin pozisyonunda ve nötral durumda sağ tarafta normal ölçülmüştür. Valsalva manevrası ile ven çapı sağda 2,3 mm solda 3,2 mm genişlikte ölçülmüştür. Valsalva sırasında pampiniformis venlerinde solda geri akım örneği saptanmıştır. Ameliyatı gerekir mi?

Eğer muayenede de varikosel ele geliyorsa ve sizde herhangi bir problem yoksa varikosel ameliyatı gerekir. Sperm hareketi düşük çıkmış.

Varikosel tedavi edilmezse ne olur?

Varikosel kronik bir durumdur ve kendi kendine düzelmesi söz konusu değildir.

Tedavi etmezsek ilerleyerek testis boyutları küçülebilir, varikosel boyutu artabilir, sperm parametrelerinde daha fazla azalma olabilir ve ileri dönemlerde testiste hormonal bozulmalara neden olabilir.

Varikosel ameliyatı olanların yorumlarını okumak için tıklayın

  1. “Varicocele: To Treat or Not to Treat?”1: This study aims to review and summarize current evidence in managing varicocele treatment, focusing on the controversies regarding its management.

  1. “Varicocele”2: This publication provides an overview of varicoceles, which are abnormal dilation and enlargement of the scrotal venous pampiniform plexus. It discusses their clinical significance, association with male infertility, and classification based on size.

  1. “The Effect of Varicocele Treatment on Fertility in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis of Published Prospective Trials”3: This systematic review and meta-analysis examine the impact of varicocele treatment on pregnancy rates and sperm concentration in adults. The findings suggest that varicocele treatment improves pregnancy rates and sperm concentration compared to observation.

  1. “Varicocele – StatPearls”4: This publication provides a comprehensive overview of varicoceles, including their etiology, presentation, and treatment options. It emphasizes the role of an interprofessional team in caring for patients with this condition.

  1. “Impact of Varicocele Repair on Semen Parameters in Infertile Men: A Systematic Review and Meta-Analysis”5: This study evaluates the impact of varicocele repair on conventional semen parameters in infertile men. The analysis shows significantly improved post-operative semen parameters in patients compared to untreated controls.

  1. “Predictors of microsurgical varicocelectomy efficacy in male infertility treatment: critical assessment and systematization”6: This publication discusses predictors of microsurgical varicocelectomy efficacy in male infertility treatment. It provides a critical assessment and systematization of the factors that may influence the success of this surgical intervention.

231 Comment

 1. Sevda masalı

  Merhaba biz murat hocama bir hekim tarafından yönlendirildik ve iyiki gitmişsiz iki senedir tedavi görüyoruduk çocuk sahibi olabilmek için eşimde sperm ve hareketsizlik varikosel vardı ve murat hocada 5 ay tedavi sürecinde bize umut olup hep pozitif düşünmemizi sağladılar ekibiyle birlikte ve sonra biz amalyat olma kararı aldık varikosel amalyatı olduk ve iyiki olmuşuz amalyattan bir ay sonra gebelik oluştu Allah murat hocamdan ve ekibinden binlerce kez razı olsun bizler umudumuzu kaybetmişken onlar bizlere umut ışığı oldular murat hocaya bu durumda olan arkadaşlara kesinlikle öneriyoruz pişman olmazsınız insllah başarılarının daha iyi yerlere gelmesi dileğiyle iyi günler

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Maşallah. Allah sağlıkla kucağınıza aldırsın.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Ameliyat fiyatları için 05459261632 numaradan ulaşabilirsiniz.
   Saygılarımla

 2. HALİT KK

  Hocam merhaba 2 sene önce varikosel ameliyatı oldum . ve 16.03.2023 tarihinde vermiş olduğum sperm testi ;
  Meni miktarı / hacmi / volümü : 2.6 ml
  Likefaksiyon süresi :20 Dk
  sperm sayısı : 65 M.
  Prosesif hareketli sperm oranı :%32
  Yerinde hareketli sperm oranı :%23
  Hareketsiz sperm :%45

  2.10.2023 tarihinde vermiş olduğum sperm testi sonuçları;
  Meni miktarı / hacmi / volümü : 2.1 ml
  Likefaksiyon süresi :20 Dk
  sperm sayısı : 30 M.
  Prosesif hareketli sperm oranı :%10
  Yerinde hareketli sperm oranı :%20
  Hareketsiz sperm :%70

  Bu kadar sürede değerlerdeki bu düşmenin nedeni ne olabilir (sigara ve alkol kullanmıyorum). ve tedavisi için hangi yöntemleri uygulayabilirim. teşekkür ederim

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bence testi tekrar etmekte fayda var. Bazen hatalı olabilir. Yine bu şekilde çıkarsa sebebini araştırmak lazım.

   Gelme imkanı varsa gelin bakalım. Yoksa uzaktan tedavi için 05459261699 numaradan WhatsApp mesaj atarsanız arkadaşlar size detaylı bilgi verirler. Ayrıca randevu için de bu numaradan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımla,
   Op.Dr.Murat Mermerkaya
   Üroloji uzmanı
   Tel: 05459261632
   https://www.drmuratmermerkaya.com
   instagram: https://www.instagram.com/op.dr.muratmermerkaya/

 3. Varikosel Tedavisi ve Azospermi Çözümü: Dr. Murat Mermerkaya ile Sağlığınızı İyileştirin - Haber Direkt Son Dakika Güncel Haberler

 4. emre

  Merhabalar Hocam
  Azospermi teşhisi aldım hiç sperm bulunamadı
  hormon değerlerim normal genetik değil
  7,5 mm çapınca solda epididim kisti ve sağda 2,3 mm solda 3mm valsalva venöz reflü çıktı
  testis boyutları sağ 11*8 mm sol 10*9 mm
  azospermi nedenim varikosel olabilir mi
  sizce ameliyat olmam durumu düzeltir mi

 5. Mustafa

  Hocam azospermi teshisi konuldu ve varikosel Grade 1 3.2 mm denildi bana bilgi verir misiniz

 6. AGİT ELÇİBOĞA

  Merhaba hocam
  Eşimle Yaklaşık 1 senedir evliyiz.Ama işlerim nedeniyle ben eşimden uzakta kalmak zorundayım. 1 sene için toplam 10 kere ilişkiye girdik.Sperm değerlerimi öğrenmek için hastaneye gittim. Değerlerim

  Miktar 1.5 ml
  pH 7.2-8
  Yoğunluk >=15 10 üzeri 6 ml
  Toplam sperm miktarı >=39 10 üzeri 6
  Toplam hareketlilik >%40
  İleri hareketlilik >% 32

  Bu testi verdikten 1 hafta sonra ultrasyona gittim. Ultrasyon sonucu varikosel olduğumu öğrendim.Rapor sonucu

  Sol testisde Ven çapları artmış olup (2.88 mm)
  Valsalva manevrası ile reflü akım izlendi

  Sizce sperm değerlerim nasıl ve varikosel ameliyatı olmalı mıyım?

  Eğer ameliyat olmasam çocuk sahibi olmam mümkün mü

  Teşekkür ederim

 7. diren

  hocam iyi günler tüp bebek için başvurduk bana varikosel teşhisi kondu sperm testi ve kruger testi sonuclarımı paylasıyorum ameliyat gereklimi Tarih 01.06.2023
  1-Görünüm Renk DAHA AZ OPAK
  2-Hacim 5 ml > 1,4
  Spermatozoa Konsantrasyonu(ml’de milyon) 25 milyon/ml > 16 0
  4-Viskozite NORMAL
  5-pH 8
  6-Likeifikasyon VAR 0 – 60dk
  Agregasyon YOK
  8-Aglutinasyon YOK
  9-Morfoloji(Kruger Strict) .
  Normal Form 3 % > 4
  Baş 59 %
  Boyun 22 %
  Kuyruk 16 %
  Motilite .
  a)Hızlı İleri Hareketli(+4) 40 %
  b)Yavaş İleri hareketli(+3) 24 % %30(a+b)
  d)Hareketsiz (+1) 36 %
  Sitoplazmik Damlacık 0 %
  c)Yerinde Hareketli(+2) 0 % %42(a+b+c)
  Total Spermatozoa Sayısı(Milyon) 125 % > 39
  Toplam İleri Hareketli Sperm Sayısı 80 %
  Yuvarlak Hücre Sayısı(Milyon) 2,7 % 7 13.06.2023
  Hareketli % 35 13.06.2023
  A-İleri Hızlı Hareket % 10 13.06.2023
  B-İleri Hareket % 15 13.06.2023
  C-Yerinde Hareket % 10 13.06.2023
  Hareketsiz % 65

  değerli yorumlarnızı bekliyorum

 8. Osman

  Hocam iyi günler ben 22 yaşındayım 5 ay önce varikosel ameliyatı oldum 5 ay sonunda verdiğim testte toplam sayıda değişiklik yok fakat motilite ve ileri harekette düzelme var düzelme başlamış diyebilirmiyiz ilerleyen zamanlarda daha fazla artış olabilirmi ne zamana kadar olur henüz bekarım teşekkür ederim

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel ameliyatı sonrası tam etki ortalama 6-8 ayda ortaya çıkar.

 9. İbrahimio

  Merhaba hocam 32 yaşındayım. Varikosel teşhisi konuldu sol tarafta alırım ağrı oluyor 3-4 var son zamanlarda iyice arttı yatarken bile sol testisim , bacağım ve diz kapağımın arkasına kadar vuruyor ağrı ve damardan geçtiini hissediyorum ağrının . Ameliyat dediler olmadım. İlk eşimden iki çocuğumda var . 10 ay önce tekrar evlendim ve şükürler olsun eşim gebe 7 aylık ama bende isteksizlik , sertleşme problemi oldu eskiden 3-4 boşalırdım ama şimdi 1 defa oluyor sonra destek almadan aynı gün sertleşme olmuyor sebebi nedir ? Ne yapmam gerek sabahları kalktığımda herzaman kalkık vaziyette ama sert tam değil.

 10. Emircan Derviş

  Hocam merhaba, bende sol tarafta varikosel var 22 yaşındayım. Sperm değerlerim gayet iyi çıktı fakat ağrının yanı sıra sol kasığımdan başlayıp bacağım ve ayağıma kadar inen bir yanma hissiyatı ve bacağımın tamamını saran bir uyuşukluk var. Bunun dolayısıyla sanırım şekerim düşüyor ve başım felaket dönüyor. Ameliyat olmayı düşünüyorum, ne önerirsiniz?

 11. Hasan

  Merhaba hocam yurt dışından yazıyorum sol 3m ve sag 2.8m çift taraflı varikosel var fakat sağ tarafta yüksek ısı ve ağrı ve daha reflü fakat sol tarafta herhangi bir ağrı yok cinsel istekte azalma ve ereksiyon cok kısa sürüyor ereksiyon ve hormon testleri normal çıktı ayni zamanda sağ bacagimada vuruyor agri bazen özellikle oturduğum zaman sadece sağ taraflı ameliyat yeterli olurmu yoksa ikisi birden mi yapılmalı saygılar teşekkürler.

 12. Mert

  Hocam merhaba, Varikosel ameliyatı sonrası 7. Ay sonuçları:
  Volüm 4,2
  pH 7,4
  Sayı mil/ml 22
  Hızlı ileri %5
  Yavaş ileri %27
  Morfoloji
  Normal Form %2
  Patolojik Form %98
  Normal yolla gebelik olur mu,
  Morfoloji için ne yapmamız gerekiyor hocam?
  Saygılar.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayısı, morfolojisi veya hareketi düşük olan hastalarda öncelikle varikosel var mı bunu araştırıyoruz. Eğer varikosel varsa ameliyat ile hastaların üçte ikisinde sperm değerleri düzeliyor. Varikosel ile ilgili detaylı bilgi için https://drmuratmermerkaya.com/varikosel sayfasına bakabilirsiniz Eğer varikosel yoksa ilaç tedavisi ile spermi normale getirmeye çalışıyoruz. Sperm düşüklüğü yapan diğer sebepler için https://drmuratmermerkaya.com/sperm-dusuklugu/ sayfasına bakabilirsiniz. Bu tedaviler ile yeterli sonuç alamazsak bu sefer gündeme aşılama veya tüp bebek tedavisi geliyor.

   Saygılarımla,
   Op.Dr.Murat Mermerkaya
   Üroloji uzmanı
   Tel: 05459261632
   https://www.drmuratmermerkaya.com
   instagram: https://www.instagram.com/op.dr.muratmermerkaya/

 13. Hülya güler

  Merhaba hocam yurt dışından yazıyorum burda tedavıler cok uzun sürdüğü ıcın bız turkıyeye geldık 1bucuk senedır ewlıyız sorunun neolduğunu turkıyede oğrendık eşimin tesislerinde şişlik damarlarda genişlik var dedı sperım sayısı çok düşük dedi amelyat olması lazm dedı acaba ne yapmamız lazım çocuğum olsun cok ıstıyoruz

   1. Deniz Y.

    Hocam merhaba

    26 yaşındayım sol tarafta varikosel görüldü.
    3.4 mm notral pozisyonda val salva manevrası sırasında 3.8 mm cıkmaktadır. Rdus ile valsalva manevrası ile venöz yapılarda reflü akım gerçekleşmektedir.Sol varikosel

    Miktar 6ml
    Ph:7.5
    Likefisyon 15 dk
    Viskosite Normal
    Görünüm Gri Opak
    1. Saat toplam hareketli sperm %40
    Toplam sperm sayısı 30 Milyon
    Sperm yoğunluğu. 5milyon/ml
    Yuvarlak hücre 1.0 mil/ml
    Lokosit 1-2 lokosit
    Normal morfoloji sperm %4

    Akromozol defekt %35
    Strüktürel defekt %15
    Boyun be mispiexe anomalisi %13
    Kuyruk anomalisi %28
    Stiplazmik çıkıntı anomalis %5

    Perhiz 4 gün

    Hocam doktor ameliyat ol yada olma demedi açıkcası ben de olmak istetemedim. Çünkü yurt dısına gidiyorum 9 ay sonra geldiğimde olmak istedim enfeksiyon va kaparım oralarda hastaneyle uğraşmak çok zor.
    9 ay beklersem kısırlık gibi
    Bi sorunum olabilir mi ve sperm testi verdiğimde çok strsliydi önceki gece uyuyamadım ve 1 bira içmiştim tekrar test yapmak gerekir mi. Bu değerlere göre acil ameliyat olmak yada ameliyat olmak şart mı? Varikosel olan damar genişletwrwk yada ağır kaldırmayla patlayıp iç kana vs olabilşir mi? 9 ay beklemekte sakınca var mı gencim suan çocuk düşünmüyorum ama ileride çok istiyorum ne yapmak gerek sizce yorumlarınız çok kıymetli.

 14. Halil

  Merhaba hocam.
  Skrotal Sonografi Ve RDUS İncelemesinde;Sağ testis 49x26x31 mm boyutlu olup skrotum
  içerisindedir. Sağ testis parankim eko strüktürleri tabii izlenmiştir. Sağ panpiniform
  pleksus venleri Valsalva öncesi 1,8 mm, Valsalva esnasında 2,4 mm ölçülmüş olup şant tipi
  reflü mevcuttur. Sol testis 47x67x34 mm boyutlu olup skrotum içerisindedir. Sol testis
  parankim eko strüktürleri tabii izlenmiştir. Sol panpiniform pleksus venleri Valsalva
  öncesi 1,7 mm, Valsalva esnasında 2,5 mm ölçülmüş olup şant tipi reflü mevcuttur.
  Her iki panpiniform pleksusda varikosel damarsal yapı mevcuttur.
  İntraparankimal, eko farklılığı oluşturan kitlesel lezyon saptanmadı.Sağ ve sol epididim
  normal izlendi. Her iki hemiskrotumda belirgin sıvı izlenmedi.Her iki testis vaskülaritesi tabiidir
  Sonuçlar böyle ameliyat gerekli mi hocam cevaplarsanız çok sevinirim

 15. Buray

  Merhabalar hocam 1 ay once varikosel ameliyati oldum fakat olduktan beri 2 kere damarlarda sertlik agri oldu damarlarim gene gozle goruluyor ve varlar doktor zamanla gecer dedi ama agri oluyor idrar yaptiktan sonra felan bunun icin bilgi verirmisiniz tesekkurler

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Başka bir hekim arkadaşım tarafından yapılan tedavi ile ilgili yorum yapmam etik olmaz. En doğru bilgiyi kendisinden alabilirsiniz. Tedaviye bizimle devam etmek isterseniz. 05459261632 numaradan bilgi ve randevu alabilirsiniz. Gelme imkanı yoksa online tedavi için yine aynı numaradan bilgi alabilirsiniz.

 16. İREM KAYA

  Merhaba hocam. 4 senedir evliyiz. 1 senedir korunmuyoruz. Ancak gebelik maalesef oluşmadı. Spermiogram testine göre toplam 105 milyon sperm var. her ml 21 milyon sperm var. %85 morfolojimiz güzel. Ancak hareketsizlik var. Yüzde 55 hareketsiz, yüzde 30 hızlı ileri , yüzde 10 yavaş ileri, yüzde 5 yerinde. Ayrıca eşimde sol bölümde varikosel cikti. İstirahat halinde 2.7 mm valsalva halinde 3.9 mm dır. Ve reflu akimi izlenmektedir. Testestoron düşüklüğü var. Ameliyat gerekir mi. İlaç tedavisi var mi? Bu hastaligi yaşayan ameliyat olan, ilaçla tedavi olan , var mi. Yardim i olabilir misiniz?

 17. Ali

  Hocam 10 aydır korunmasız ilişkiyle gebelik olmadı.Eşim için ürolojiye gittik sperm testi yapıldı değerler normal değil dedi doktor.ne ultrasonla ne muayene şeklinde bakmadan varikoselden ameliyat olman lazım istersen yaparım dedi.sadece sperm değerlerine bakılarak varikosel var denilebilir mi? Birde size whatsapptan sonuçlarımızı atsam bakabilir misiniz

 18. Levent

  Hocam merhaba, bir yıl önce varikosel ameliyatı oldum ve birkaç ay içinde ameliyata ve varikosele ilişkin hiçbir sorun kalmadı. Şu anda yine bir kist hissediyorum. Tekrarlama olasılığı nedir? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 19. İbrahim

  S.a hocam 2011 de varikosel den ameliyat oldum yaklisik 2 yildir evliyim ama henüz çocuk olmadi. yani ultrason girdim adana da doktor birdaha ameliyat gerekmez dedi siz bu konu ile ilgili yardimci olursaniniz sevinirim. Sprm yogunluk :6.2 sperm sayisi 24.8 PR İLERİ HAREKET:0.8 TOPLAM SAYI:3.2 YÜZDELİK 13.64 KOLAY GELSİN

 20. Oguz

  İleri hareketli sperm kons. %18.2
  Hacim: 4 ml
  Toplam sperm sayısı: 49.6 m/vol
  Yerinde hareketli sperm: %6.8
  İleri hareketli sperm: 2.3 M/ml
  Likifikafson: 60 birim
  Morfoloji normal sperm: 44.1
  Hareketsiz sperm: 9.3 m/vol
  Toplam hareketlilik: %25
  Sperm konsantrasyonu: 12.4 m/Ml
  Hareketsiz sperm: % 75
  Ph: 7.2
  Fonksiyonel sperm: 3.1 M/Ml
  İyi günler doktor bey sonuçlarımı paylaştım bilgi verebilir misiniz ne yapmalıyım
  İki senelik evliyim bir senedir çocuk düşünüyorum

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayınız iyi ancak hareket düşük görünüyor.
   Testi tekrar etmekte fayda var. Bazen hatalı olabilir.

   Yine böyle çıkarsa sebebini araştırmak lazım.
   Sebepleri ve tedavisi ile ilgili detaylı bilgi verdiğim videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

   https://m.youtube.com/watch?v=7ANwM1I74WE

   Saygılarımla,
   Op.Dr.Murat Mermerkaya
   Üroloji uzmanı
   Tel: 05459261632
   https://www.drmuratmermerkaya.com
   instagram: https://www.instagram.com/op.dr.muratmermerkaya/

 21. Alim

  Meni miktarı / hacmi / volümü : 2.5 ml
  Likefaksiyon süresi :30 Dk
  Sperm konsantrasyonu :113 M
  Toplam sperm sayısı :282 M.
  İleri hareketli sperm oranı :%2
  Yavaş ileri hareketli sperm oranı:%16
  Yerinde hareketli sperm oranı :%13
  Hareketsiz sperm :%69
  Normal morfoloji :%4,5
  Lh :9.26

  Sol Varikosel ameliyatı olalı 1.5 yıl oldu hocam.Klomen,emodex e vitamini dahil kullandım ileri hızlı sıfırdı bu da son hali.
  Yorumlarsaniz sevinirim.Ona göre bir yol çizeceğiz inşallah.
  İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim.

 22. murat

  merhaba hocam sperm testi değerlerim total sperm sayısı 80 1/2 hareketlilk 40 1/2 az harektli 20 1/2 ölü 40 1 saatlik hareketlilik 20 1 saatlik az hareketlilik 30 1 satlik ölü 50 bunlar yazıyor bu değerlere göre normal yolla çocugum olur mu ? neler yapmam gerekiyor cevap yazarsanız cok mutlu oluruz saygılarımla

 23. Adem

  Merhaba hocam ben 1 yıldır evliyim çocuk istiyorduk normal yolla olmadı sperm testi yaptım çok düşük çıktı toplam sperm 2,6 ml çıktı ileri hızlı sperm 0 çıktı buradaki doktor ultrason yaptı damarda şişme var varikosel dedi ameliyat önerdi sizce ameliyat gerekli mi ne yapmam gerekiyor size gelmek istiyorum yeriniz hastanede mi yoksa özel muayene yeriniz mi var nasıl ulaşabilirim size

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum.

   05459261632 numaradan ararsanız arkadaşlar size detaylı bilgi verirler. Ayrıca randevu için de bu numaradan ulaşabilirsiniz.
   Eğer yoğunluk nedeniyle ulaşamazsanız, lütfen WhatsApp üzerinden mesaj atın.

 24. cihan

  merhaba;

  bizim doktorumuz el ile muaynede sol tarafta hafif bir şişlik hissetiğini söyledi ve ultrason çektirdi.
  sol tarafta 2.7 mm varikosel varmış ve çok sınırda olduğu için ilaç verdi 3ay sonra gelmemizi söyledi.
  bir de sol tarafta derin insp. + – valsalva +++ şekilinde çıkmış.
  sperm sayımız da
  totel: 5460 milyon
  ileri hız: 22
  yerinde: 10
  hareketsiz: 68
  morfoloji : 2

  2 tüp bebek denememiz oldu ilki kimyasal diğeri de boş gebelik oldu.
  bu değerlere bakarak ameliyat önerir misiniz?
  şimdididen teşekkür ederim.
  iyi günler..

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Tekrarlayan aşılama ve tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda sperm DNA hasarı bakılmasını öneriyoruz. Sperm DNA hasarı, spermin beyin kısmında hasar olması demektir. Bu durumda normal yolla gebelik sağlanamaz ve tüp bebekte başarı ihtimali düşer. Bu sonradan oluşan bir sorundur ve tedavi ile düzeltilebilir. Tekrarlayan düşüklerde, her şey normal olmasına rağmen gebelik olmuyorsa ve tüp bebek başarısızlığında sperm DNA hasarı olup olmadığı araştırılmalıdır. Sperm DNA hasarı ile ilgili detaylı bilgi verdiğim yazıyı https://drmuratmermerkaya.com/sperm-dna-hasari/ adresinden okuyabilirsiniz.

   Saygılarımla,
   Op.Dr.Murat Mermerkaya
   Üroloji uzmanı
   Tel: 05459261632
   https://www.drmuratmermerkaya.com
   instagram: https://www.instagram.com/op.dr.muratmermerkaya/

 25. Emre

  Hocam merhaba 3 hata önce varikosel ameliyatı oldum. Son 1 haftadır penis sunnet başlangıcında ödem oluştu. Doktorumla görüştüm geçer dedi. Ama endişe duyuyorum.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Ödem geçti mi acaba?

 26. Hakan

  Hocam sol testisim diğerine göre hem sis hemde acayip ağrı var

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Ağrı ne zaman başladı acaba?

 27. Hamdullah

  Hocam merhaba. El ile yapılan muayenede ufak bir varikosel saptandı. Ultrason sonuçları da bunlar :
  Bilateral testis boyutları sağ 45x28x24 mm, sol testis boyutları 44x26x24 mm ölçülmüştür. Bilateral testis konturları ve ekojenitesi doğal izlenmekte olup intratestikuler solid veya kistik yer kaplayıcı lezyon saptanmadı. Bilateral epididimler normal boyut ve parankim ekosundadır. Bilateral tunika vaginalis yaprakları arasında sıvı artışı izlenmemiştir. Bilateral paratestiküler alanda; pampiniform pleksus venlerinde ekspiryumda sağ ven çapı 1 mm, sol ven çapı 1 mm, valsalva esnasında ölçülen en geniş ven çapları sağ 1.3 mm,sol 1.2 mm olup normal sınırları içerisindedir. Peritestiküler ve intratestiküler kan akımları normal olup reflü saptanmamıştır. rapor içinde tanımlanan USG bulguları.
  Ne yapmam gerekiyor?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bu değerler varikosel için çok anlamlı değil. Sperm tahlili yapıldı mı acaba?

 28. Serkan

  Merhaba hocam,
  Bende sol tarafta varikosel tespit edildi ama ameliyat önerilmedi. Gecen sene esim iki defa düşük yaşadi.(2aylik ve 3 aylik iken).
  Acaba bu düsüklerin sebebi varikosel olabilir mi?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Olabilir. Varikosel DNA hasarına sebep olur ve tekrarlayan düşüklerin sebebi bu olabilir.
   Sperm DNA hasarı, spermin beyin kısmında hasar olması demektir. Bu durumda normal yolla gebelik sağlanamaz ve tüp bebekte başarı ihtimali düşer. Bu sonradan oluşan bir sorundur ve tedavi ile düzeltilebilir. Tekrarlayan düşüklerde, her şey normal olmasına rağmen gebelik olmuyorsa ve tüp bebek başarısızlığında sperm DNA hasarı olup olmadığı araştırılmalıdır. Sperm DNA hasarı ile ilgili detaylı bilgi verdiğim yazıyı https://drmuratmermerkaya.com/sperm-dna-hasari/ adresinden okuyabilirsiniz.

   Saygılarımla,
   Op.Dr.Murat Mermerkaya
   Üroloji uzmanı
   Tel: 05459261632
   https://www.drmuratmermerkaya.com
   instagram: https://www.instagram.com/op.dr.muratmermerkaya/

 29. Tufan

  Volüm: 3 ml (≥1.4 ml)
  Görünüm: N
  Likefaksiyon Süresi: 15′
  Konsantrasyon : 2 x10^2 (≥16×10^2)
  Total Sperm Sayısı: 6 x10^2
  Motilite: % 30 (≥%42)
  Progressif Motilite (+4): % 2
  Yavaş Progressif Motilite (+3): %13
  Non progressif Motilite (+2): % 15
  İmmotil(+1): % 70
  TPMSS: 0,9 x10^2
  Normal Morfoloji: ** % 1 (≥ % 4 )

  Merhaba hocam

  Test yaptirdim ancak yorumlatma şansım olmadı. Sonuçları yorumlayabilir misiniz?
  Varikosel var diyebilir miyiz?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Dünya Sağlık Örgütü 2010 kılavuzunda sperm sayısının bir mililitrede 15 milyon olması gerektiği yazıyor. Bu sayı sizde 2 milyon olarak çıkmış.

   Ayrıca hızlı ve yavaş ileri hareketin toplamda yüzde 32 olması gerekiyor. Sizde ileri hareket değeri 15 olarak yazılmış.

   Bu durumda spermde sayı ve hareket düşük demektir.

   Ayrıca morfoloji 4 olması gerekirken 1 çıkmış.

   Sperm sayısı, morfolojisi veya hareketi düşük olan hastalarda normal yoldan gebelik sağlamak zorlaşır. Ayrıca tekrarlayan gebelik kayıpları görülebilir ve bu da özellikle kadında ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle bu durumun düzeltilmesi gerekir. Bunun için öncelikle varikosel var mı bunu araştırıyoruz. Eğer varikosel varsa ameliyat ile hastaların üçte ikisinde sperm değerleri düzeliyor.

   Varikosel ile ilgili detaylı bilgi için https://drmuratmermerkaya.com/varikosel sayfasına bakabilirsiniz

   Eğer varikosel yoksa ilaç tedavisi ile spermi normale getirmeye çalışıyoruz. Sperm düşüklüğü yapan diğer sebepler için https://drmuratmermerkaya.com/sperm-dusuklugu/ sayfasına bakabilirsiniz.

 30. D***

  Hocam bende varikosel var futbol oynamam yüzmem ve fitnes yapmam da kötü etken olur mu hastalığım ilerler mi?

 31. murat

  Merhaba, bende sol varikosel var. Daha önce teşhis konulduğunda iki defa sperm testi yaptırmıştım. Doktorum değerler düşük olsa da normal değerlere yakın olduğun için ameliyat zorunlu değil demişti. Yakın zamanda tekrar test yaptırdım. Sizce ameliyat olmalı mıyım? Varikoselin sperm morfolojisine etkisi nasıldır acaba? Teşekkürler.

  SPERMIYOGRAM

  – pH 8,0
  – Total Sperm Sayisi 36.000.000
  – VITALITE % 89 CANLI %11 CANSIZ
  – Volüm 3 cc
  – Sperm Sayisi 12.000.000 /cc
  – Liquifaksiyon Süresi 30 dk
  – Lökosit Sayimi 5.000 /cc
  – 4.Derece Motilite %5
  – 3.Derece Motilite %10
  – 1.Derece Motilite %45
  – 0.Derece Motilite %30
  – Anormal Sperm Orani 98
  – Normal Sperm Orani %2

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Dünya Sağlık Örgütü 2010 kılavuzunda sperm sayısının bir mililitrede 15 milyon olması gerektiği yazıyor. Bu sayı sizde 12 milyon olarak çıkmış.

   Ayrıca hızlı ve yavaş ileri hareketin toplamda yüzde 32 olması gerekiyor. Sizde ileri hareket değeri 15 olarak yazılmış.

   Bu durumda spermde sayı ve hareket düşük demektir.

   Ayrıca morfoloji yüzde 4 olması gerekirken 2 çıkmış.

   Sperm sayısı, morfolojisi veya hareketi düşük olan hastalarda öncelikle varikosel var mı bunu araştırıyoruz. Eğer varikosel varsa ameliyat ile hastaların üçte ikisinde sperm değerleri düzeliyor.

   Varikosel ile ilgili detaylı bilgi için https://drmuratmermerkaya.com/varikosel sayfasına bakabilirsiniz

   1. Mehmet

    Merhaba hocam sol kasik ve sol yumurtada yürüdüğüm zaman ağrı oluyo nedir açana bu

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Bunu mesajla bilmek çok zor. Bugün bir üroloji uzmanına muayene olursanız yarım saat içinde öğrenme imkanı olur. Saygılarımla.

 32. İsmail

  Hocam iyi günler aşağıdaki sonuçlarımın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum değerli bilgilerinize ihtiyacım var, testis sağ tarafta 1.6 sol tarafta 2.3 varikosel tesipit edildi ve sırtımdan aşağı mesane ve bacaklarda ağrım var normal midir ? saygılar hocam.

  RENK KREM
  MİKTAR 8,0
  PH 2,7
  VİSKOZİTE Normal
  SIVILAŞMA SÜRESİ 15 dk
  1 ml’DEKİ SPERM SAYISI 72 400 000
  TOTAL SPERM SAYISI 195 480 000
  MİKROSKOBİ NADİR LÖKOSİT
  HÜCRESİ
  GÖRÜLDÜ.
  1.SAAT HIZLI HAREKETLİ %20
  1.SAAT YAVAŞ HAREKETLİ %10
  1.SAAT HAREKETSİZ %70
  2.SAAT HIZLI HAREKETLİ %10
  2.SAAT YAVAŞ HAREKETLİ %10
  2.SAAT HAREKETSİZ %80
  3.SAAT HIZLI HAREKETLİ %0
  3.SAAT YAVAŞ HAREKETLİ %10
  3.SAAT HAREKETSİZ %90
  4.SAAT HIZLI HAREKETLİ %0
  4.SAAT YAVAŞ HAREKETLİ %0
  4.SAAT HAREKETSİZ %100
  NORMAL YAPILI 95
  KAFA DEFORME 2
  KUYRUK DEFORME 2
  OLGUNLAŞMAMIŞ 1

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayınız iyi ama hareket değeri düşük görünüyor. Testi tekrar etmekte fayda var. Bazen hatalı olabilir. Yine böyle çıkarsa sebebini araştırmak lazım. Sebepleri ile ilgili detaylı bilgi verdiğim videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. https://youtu.be/yyBjK90MNb4

   1. Seraa

    Hocam merhaba. Eşimde varikosel var sağda grade 1. Solda grade3. Herhangi bir ağrısı yok. Biz 3 aylık evliyiz 26 yaşındayız ikimizde. Doktor ameliyat önerdi fakat eşim olmak istemiyor semptom olmadığı için. Semen analizini yazıyorum yorumlarsanız çok sevinirim.
    Hocam bir de ben bekarken 10 ay önce miyom ameliyatı geçirdim ve doktorum tekrar etme ihtimaline karşı çocuk yapmamızı önerdi. 2 aydır deniyoruz kısa bir süre fakat yine de size danışmak istedim. Bize ne tavsiye edersiniz
    Perhiz 3 gün
    Likefaksiyon:25dk
    PH:7.5
    Volüm:4.5

    Sperm sayısı :82.000.000
    Toplam sperm sayısı :369.000.000
    Motilite:%19
    Hızlı hareketli:%0
    Yavaş hareketli :19
    Yerinde :%0
    Hareketsiz :%81

    Morfoloji
    Normal :%1
    Baş anomalisi: %33
    Boyun anomalisi: %26
    Kuyruk anomalisi: %40

    Aglünitasyon:yok
    Lökosit :<1.000.000

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Sperm hareketi ve morfolojisi düşük görünüyor. Sadece bir test mi var acaba?

 33. Murat C.

  Hocam iyi çalışmalar.37 yaşındayım 1 yıllık evliyim. Ultrason da en büyük 3mm Grade 2 teşhisi konuldu. Değerlerimi yazsam alemiyat olmam gerekmekte midir. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi rica ederim
  Volum 3.5 ml . Likefaksiyon 20 dk
  Ph normal . Vizkozite normal
  Aglutinasyon normal
  Sayı 45 milyon/ml.
  Total hareketlilik 56%
  Progresif hareketlilik +4:13 , +3:33
  Hareket +2:10
  Sperm dışı hücre 0.6 milyon/ml
  Progresif hareketli sperm sayısı 6 milyon
  Morfoloji Kruger e göre ,%3

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Saygılarımla

   1. Murat C.

    Hocam değerlerde sıkıntı gorunuyormu sizin görüşleriniz nedir.

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Değerleriniz eski mesajda yazdığı için şu anda göremiyorum. Tekrar yazmanızı rica edeceğim. Saygılarımla.

 34. Özgeee

  Merhaba hocam eşim 4 ay önce mikrocerrahi varikosel ameliyatı oldu.3. Ay kontrolünde elle muayane de ameliyatın başarılı geçtiği söylendi sperm testi verdik ama düşüş var ameliyat sonrası düşme olması normal mi?
  Ameliyat öncesi değerleri;
  Toplam hareketlilik : 21.1
  İleri hareketlilik: 15.5
  Toplam sperm sayısı:95.1
  Ameliyat 3 ay sonrası değerleri;
  Toplam hareketlilik:18.4
  İleri hareketlilik: 10.5
  Toplam sperm sayısı:58.2

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Başka bir hekim arkadaşım tarafından yapılan tedavi ile ilgili yorum yapmam uygun olmaz. Tedaviniz ile ilgili en doğru bilgiyi kendisinden alabilirsiniz. Saygılarımla.

 35. Azranaaz

  Hayırlı akşamlar hocam bizde bebek için doktora gittik eşimde varikosel olduğunu söylediler pazartesi günü ameliyat olacak sperm sayısı sıfır çıktı ameliyattan sonra %10 normal hamilelik demiş doktor bey çok araştırdık ve böyle bizim gibi olup normal hamile olanlarda var ama birde size sormak istedim hocam yorumları felan okuyunca yardımcı olur musunuz?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Başka bir hekim arkadaşım tarafından yapılan tedavi ile ilgili yorum yapmam etik olmaz. En doğru bilgiyi kendisinden alabilirsiniz. Saygılarımla.

 36. goktug poyraz

  selamlar hocam,

  sağ testis 24x43x29 – 2,4mm , valsalva 2,6mm ve valsalva ile 11cm/Sn hızlı , 30ml/dk debili geriye akım
  sol testis 22x46x29 – 2,7mm , valsalva 3mm ve valsalva ile 14cm/sn hızlı , 60ml/dk debili geriye akım

  semene analizi olarakda ;
  hacim 2,5ml
  ph 7,2
  a hızlı hareketli %0
  b yavaş hareketli %40
  c yerinde hareketli %8
  d hareketsiz %52
  konsantrasyon 45 mil/ml
  morfoloji 3

  34 yaşındayım 7senedir evliyim.1 senedir cocuk deniyoruz sonuç yok. sizce ne yapılmalı? öneriniz nedir? ameliyat mı yoksa tüpbebek mi yoksa devam mı bu şekilde?

  teşekkürler

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Saygılarımla.

 37. Babacan

  2.5 ml varikosel var sperm kalitesi normal ilerde bir sıkıntı olurmu 20 yaşındayım

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel varsa ve spermde problem yoksa 3 ayda bir sperm tahlili yapmakta fayda var. Eğer bozulma olursa ameliyat gerekebilir.

 38. Ömer

  Oncelikle kolay gelsin hacam
  Ben varokosel ameliyati olsun amca ameliyatin ikinci gunu ruyalandim bi sikinti olurmu ve hacam ameliyattan sonra bel agrisi ve bas agrisi var ne yapabilirim

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bence hemen kendi doktorunuz ile irtibata geçin. Önemli bir durum olabilir varikosel sonrası baş ağrısı.

 39. Hus

  Hocam kolay gelsin 2 doktora gittim ama net duzgun cevaplar alamiyorum. Uktrasonda valsvasa sonrasi sol grade de 3.14 mm varikosel cikti.sonra sperm testi istediler.
  Hacim 2.5
  Gorunum gri opak normal
  Likefaksiyon suresi 15
  Ph 7.5
  Konsantrasyon 32
  Tss 80.00
  Motolite% 20
  Prograsif hareketlilik 15
  Total progresif sperm sayisi 12 milyon

  Normal form 1
  Bas anomalileri 77
  Orta parca anomalileri 20
  Kuyruk anom.2
  Yuvarlak hucre 100 bin

  Ameliyat dediler ama bir doktor 3 hafta sonra bir test daha isteyip oyle karar vermekbistedi

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Ama sperm hareketi düşük görünüyor. Muayenede de varikosel varsa ameliyat faydalı olacaktır.

 40. Davut

  Hocam sol tarafta çok küçük bir varikosel görüldü ameliyat olmam gerekiyormu sizce sperm değerleri çok düşük
  volüm 1Ml
  sayı 28m
  hareketsiz 40
  yerinde hareketli 44
  yavaş doğrusal olmayan hareketli 8 hızlı ileri hareketli 8 ne yapmam gerekir

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Sperm düşüklüğü ile ilgili detaylı bilgi verdiğim videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. https://youtu.be/yyBjK90MNb4

 41. demir

  Merhabalar hocam,
  1 defa semen analizi verdim.
  Spermiogram sonucum : MAKLERDE SPERM HÜCRESİ GÖRÜLMEDİ.
  MAKLER DIŞI 10 SAHADA BİR TANE NPM SPERM BİR TANE İM SPERM GÖRÜLDÜ.

  Prolaktin 7.07
  Lüteinleştiren hormon (LH) 2.58
  Total testesteron 4.91
  FSH 10.75

  SKROTAL RENKLİ DOPPLER US İNCELEMESİ

  Her iki testis skrotal kese içindedir.

  Sağ testis 36×16 mm, sol testis 35×15,7 mm boyutlardadır.

  Parankim ekoları, parankim kanlanmaları normaldir.

  Epididimler normal görünümdedir.

  Hidrosel izlenmedi.

  Pampiniform pleksusta solda en geniş ven çapı istirahat halinde 4,2 mm, valsalva ile 4,8 mm ölçüldü. Bu düzeyde belirgin staz dikkati çekmektedir.

  Reflü akım saptanmadı

  varikosel ameliyatı olmama gerek var mı hocam ?

  Sabırla okuduğunuz ve cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Ama sperm testinizi mutlaka tekrar etmek lazım. Yine böyle çıkarsa ameliyat faydalı olabilir.

 42. HAKAN

  iyi günler hocam ben 1 ay once 3 greade varıkosel amelıyatı oldum amelıyat yerınde kesılen bolgede çok hafif şişlik ve hissizlik mevcut hissizlıkte sınırler zarar gormus olabılır heralde herhangı bı sıkıntı olurmu yoksa normalmı ?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bunu varikosel ameliyatınızı yapan hekimle görüşmeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Saygılarımla.

 43. Serkan

  İyi günler hocam arada testis seyriemsi oluyo sebebi nedir

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Anlayamadım

 44. özgür

  hocam merhaba, 2.7mm varikosel sahibiyim, sperm parametrelerim mart ayından bu yana kısmen yüksek bir seviye düşmüş. önümüzdeki yıllarda evlenmeyi çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum ama bu hastalığın yumurtalığı küçültüp kalıcı bir hasar bırakmasından cok korkuyorum. ameliyat olmalı mıyım? ameliyatın Gaziantepte ortalama fiyatı nedir?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Fiyat bilgisi için 05459261632 numaradan irtibata geçebilirsiniz.

 45. Emre

  Hocam merhaba ben 27 yaşındayım. sperm sayım çok düşük çıktı 6 milyon ve varikosel ameliyatı oldum. Doktorum apeksgen argifertil m ilacını verdi 3 ay kullanmamı önerdi. Sizce bu ilaç etkili olur mu?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Başka bir hekim arkadaşım tarafından yapılan tedavi ile ilgili yorum yapmam etik olmaz. En doğru bilgiyi kendisinden alabilirsiniz. Tedaviye bizimle devam etmek isterseniz. 05459261632 numaradan bilgi ve randevu alabilirsiniz. Gelme imkanı yoksa online tedavi için yine aynı numaradan bilgi alabilirsiniz.

  2. Azat

   Hocam yüzde 56 ölü sperm çocuk olurmu

   1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

    Canlı olanların sayısı ve hareketi nasıl?

 46. Burak çakır

  Hocam merhaba benim sol testisde şişme ve sağdakine göre aşağıda duruyor sperm tahlili yaptırdım gayet iyi çıktı ama son 1 aydır kasık bölgemde ağrılar oluyor 2.8 varikosel çıktı sağ tarafta da 1cm kist çıktı sizce zararı olur mu ameliyat olmalı mıyım teşekkür ederim şimdiden

 47. Utku

  Hocam merhaba, grade 1 varikosel sahibiyim fakat damarlar normal sartlarda ele geliyor, yasim 20 mart ayinda yaptirdigim semen analizinde spermler normal cikti, bu hastaligin testisleri kuculttugunu ve hormon dengesini bozdugunu duydum, bu ne zaman olur?
  Ameliyat olmak icin beklemeli miyim?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bence 6 ay sonra tekrar sperm tahlili yaptırıp düşme varsa ameliyat olabilirsiniz. Yoksa ameliyatsız takip edilebilir.

 48. Burak

  Merhabalar murat hocam testislerimde ağrı ve sarkma nedeniyle hastahaneye gitmiştim birde elimi değdiğimde katlanmış damarları hissedebiliyordum idrara çıkarken sürekli meni geliyordu doktora gittiğimde elle muayenede varikosel tanısı konuldu

  Ultrasonografide sol ppvde nötralize 2.9mm valsalva sonrası 4mm çapa ulaşan dilate variköz venöz yapılar izlenmektedir. Reflü izlendi.Her iki testis skrotum içinde izlendi.intrastkrotal sıvı miktarı tabii sınırlardadır.Testis boyut,parankim skoru ve renkli doppler ile saptanabilir kan akımları tabiidir.Bilateral epididimboyut skoru ve renkli doppler ile saptanabilir kan akımları doğaldır.
  Spermogram
  Semen bölümü 3cc
  Viskozite yüksek
  Ph 8
  Likefikasyon 30dk
  Agulinasyon nadir
  Bir ml’deki spermatozoit sayısı 46 milyon
  Total spermatozoit sayısı 138 milyon
  Yaşam koefti (6 saat sonra) 2
  İleri doğru hızlı hareketi 20
  İleri doğru hareketi 25
  Yerinde hareketli 5
  Hareketsiz 50
  Normal morfoloji 50
  Baş anomalisi 30
  Boyun anomalisi 15
  Kuyruk anomalisi 5

  Her sahada: 4-5 eritrosit 2-3 yuvarlak hücre ve nadir aglütinasyon görüldü

  Bu tetkiklere göre ameliyat olmam gerekirmi hocam bekarım ilerde çocuk konusunda sıkıntı yaratırmı

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum.

 49. Suleyman

  Hocam merhaba, derece 1, 2.4mm varikosel sahibiyim semen analizinde her şey normal fakat epididime dokununca cok buyuk bir aci duyuyorum derin bir hassasiyet var, sebebi ne olabilir? Ayrica gün içerisinde zaman zaman epididim bolgesinde ağrilarim oluyor.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Enfeksiyon olabilir

 50. AKIN

  Hocam ben 6 ay önce sol taraf varikosel mikrocerrahi ameliyatı oldum. 6 ay My Potens isimli ilaç kullandım, keçiboynuzu pekmezi içtim. Ameliyat öncesi diğerlerim düşüktü. Yenilerde test yaptırdım yükselmeler ciddi anlamda artmış. Bu değerler ile çocuk olma olasılığı varmı sizce?
  Miktar 1.6 mL
  Renk opelesan
  Reaksiyon 8
  Vizkozite normal
  Likefaksiyon 30
  Lökosit <1
  Konsantrasyon 84 milyon
  Total sayı 134,4 milyon
  Hareketlilik %49
  İleri hareketlilik %6
  Canlılık %68
  Morfoloji 5

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm değerleri iyi görünüyor. Gebeliğe engel bir durum yok.

 51. Cansu

  Hocam merhaba 1buçuk yıldır çocuğumuz olmuyordu eşimde varikosel 3 çıktı malesef azosperm ve yumurtacıkları küçültmüş doktor ilaç tedavisi verdi olmazsa ameliyat dedi ne yapmamız gerekiyor ?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Saygılarımla.

 52. Emre

  Hocam merhabalar 18 yaşındayım sol kasığımda ağrı ve testisimdeki değişikliklerden dolayı hastaneye gittim ultrason çektik.valsalva manevrası sağ pampiniform pleksusta venuz geri akım saptanmıştır sağda Venöz çap 2.5 mm altında diyordu.solda venöz çap iistrahatte 2.7 mm valsalva sırasında 3.2 1 2 saniye süren reflü akım izlenmiştir diyordu.doktor eve gönderdi ilaç veya ameliyata gerek yok dedi. Daha sonra sperm testi yaptık. Mil/ml:58 mil/ejek:174 hızlı ileri 21 yavaş ileri 48 geriye kalan herşey normaldi o doktorda ameliyata gerek yok dedi. Ama hocam testiste sarkma hamur kıvamı ve şişlikler oluyor arada öğrenciyim günüm oturarak geçiyor bu verikosel geçer mi?? Teşekkür ederim hocam bu arada sonuçta verikosel ? Yazmışlardı

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Emre bey, Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Varikosel ile ile ilgili detaylı bilgi için Youtube videolarıma bakabilirsiniz. Saygılarımla

 53. İshak Özdamar

  Hocam iyi günler.
  Bende 3.3 mm grade 3 varikosel var.
  sperm sayısı 153 milyon.
  %55 normal morfoloji, %45 anormal morfoloji.%15 baş anomalisi, %10 orta kısım anomalisi, %15 kuyruk anomalisi, %5 mikst.
  Motolite skorlaması: %38 hareketsiz,
  %13 yerinde hareketli,%23 yavaş ileri hareketli, %26 hızlı ileri hareketli.
  Her sahada 2-3 lökosit ver germ hücreleri.
  Aglitünasyon:++

  Hocam sperm test sonucum bu şekilde doğal yoldan gebelik için uygun mudur?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Dünya Sağlık Örgütü 2010 kılavuzunda sperm sayısının bir mililitrede 15 milyon olması gerektiği yazıyor. Bu sayı sizde 153 milyon olarak çıkmış. Ayrıca hızlı ve yavaş ileri hareketin toplamda yüzde 32 olması gerekiyor. Sizde ileri hareket değeri 49 olarak yazılmış. Bu durumda spermde sayı ve hareket normal demektir.

 54. Jason statham

  İyi günler Hocam : geçen hafta renkli doopler ultrasona girdim sol testiste orta derece varikosel var dendi en geniş yerin de 2,5 mm denildi, normali 2 mm sanırım, doktor erkeklerin %85 inde bunun oldugunu söyledi, bu vaka da sizin tahmininizce sperm değerlerim nedir kabaca bir tahmin yürütseniz? Birde sperm testi düşünüyorum sizin yeriniz nerde ve hangi şehirde ?

 55. Efe

  Hocam iyi günler öncelikle sorularımıza yanıt verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
  4 ay önce varikosel ameliyatı oldum sperm değerim 600 bindi ve yüzde 90 hareketsiz spermdi ameliyattan 3 ay sonra sperm sayısı 15 milyon oldu ama hareket %0 olarak kaldı. İlac tedavisine 6 aydır devam ediyoruz. Protex plus teatrio imply kolemen kullandım. Bu aşamada tüp bebek mi yapmalıyız aşılamaya bi fırsat verilebilir mi hocam yaşım 26 eşim 24 yasında 1 senelik evliyiz

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   İleri hareket yoksa aşılama olmaz maalesef.

 56. İbrahim

  Hocam ben 7yillik evliyim bende varikosel var ancak doktor ameliyat olma sperm kaliten düşer dedi ne yapmalıyım çocuğum olmuyor

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm değerlerinizi yazabilir misiniz?

 57. Orhan

  Merhaba hocam 26yasindayım. bende sol testiste varikosel var. Sperm testi yaptırdim

  Sperm konsantrasyonu 88,3
  Toplam hareketlilik 17
  İleri hareketli(PR) 12
  Yerinde hareketli(NP) 5
  Hareketsizlik(IM) 83
  Hareketli sperm konsantrasyonu 14,8
  İleri hareketli sperm 10,7

  Toplam sperm kons. 264,9
  Toplam hareketli sperm 44,4
  Toplam ileri hareketli sperm 32,1

  Sizce bu değerler normal mi ? Şuan çocuk olma şansı varmıdır ? Ya da ilerde bu değerler düşer mi ? Ve şuan evli değilim ameliyat olmam gerekir mi ? Şimdiden teşekkürler

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayısı iyi ama hareket biraz düşük görünüyor. Bu durumda testi tekrar etmekte fayda var. Yine bu şekilde çıkarsa ameliyat faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ama muayene etmeden net bir yorum yapamıyorum maalesef.

 58. İLHAN

  Murat hocam merhaba hocam bana varikosel tanısı konuldu. Elle de belli oluyor zaten. Hocam sperm değerlerim normal. Sizce ameliyat olayim mi ? Bazen ağrı da oluyor ve biraz da isteksizlik oldu bende. Size ikinci b8r sorum hocam kaç ayda bir spermiyogram vermeliyiz. Çünkü bir ay once tani konuldu ve en son bir ay once verdim. Cevap verirseniz cok mutlu olurum.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Ameliyat için muayene etmeden yorum yapmam yanlış olur diye düşünüyorum.
   Eğer ameliyat olmazsanız, 6 ayda bir sperm kontrolü yaptırmanız gerekir.

 59. Sevilayy

  Merhaba hocam eşimde epidimit 5.5mm kist bide 2.derece varikosel gözlendi 15 aydır evliyiz sperm test sonuçları şu şekilde
  Sperm sayısı 84 milyon
  İleri hızlı hareket %15 doktor 3 ay kadar deneyin olmazsa ameliyat olması gerekiyor dedi bu değerlerle hamilelik olur mu yoksa ameliyat şart mı

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Olmaz demek yanlış olur ama artarsa daha kısa sürede gebelik olur.

 60. Seher gül

  Merhaba! Hocam eşim 4 yıl önce varikosel ameliyat olmuştu ve bir çocuğumuz oldu ameliyat olduktan sonra şimdi ikinci bebeği düşünüyoruz 6 aydır olmuyor varikosel yenilermi kendini tekrardan eşimde şimdilik bi sıkıntı yok agrı şişlik gibi

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Yenileme olmuş olabilir. Bunun için muayene olması gerekir.

 61. Sezer

  14 aylık evliyim çocuğumuz olmuyordu eşimin doktoru benden sperm testi istedi ve sonuç sperm konsantrasyonu 1.3milyon ml toplam sperm sayisi 3.2 milyon hocam size ameliyat sartmidir

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayısı düşük görünüyor. Eğer varikosel varsa ameliyat faydalı olabilir diye düşünüyorum.

 62. Mustafa

  Selamünaleyküm hocam bir sorum olacak 3-4 gündür testislerde titreme var sadece sol tarafımda sıklık aralığı 10-15 saniyede bir nevi göz seyirmesi gibi agrım yok ama rahatsız edici bir durum neden kaynaklıdır hocam cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bunu anlamanın en kolay yolu skrotal renkli doppler ultrason yapmak.

 63. Bilal kara

  Hocam hastanede renkli doopler cektirmistim doktor varikoselim.oldugunu söyledi 2 cocugum.var ama sol bacagimda sürekli uyuşma agri oluyor s
  Doktor o zmanlar hap yazmişti.3 yildir bu agriyi çekiyorum bazen cok agriyo bazende farketmiyorum napmam gerekiyor

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Eğer ağrı fazla ise ameliyat faydalı olabilir diye düşünüyorum.

 64. Syt

  Hocam iyi günler benim yaptırdığım testlerde morfoloji değeri boş görünüyor acaba sperm testini tekrarlamalımıyım ?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Maalesef her merkezde sperm morfolojisi bakılmıyor. Bakılan bir merkezde yaptırmanız daha uygun olur diye düşünüyorum.

 65. Erdinc

  Hocam merhaba bende varikosel vardı ama ameliyAt öncesi iğne tedavisi denedik ve sonuç alamadık şimdi ameliyata karar verdik ama
  Hızlı ileri hareketli 0 600 bin sperm var. Acaba ileri hızlı hareket için spermlerin canlılığına bakılmalı mı yoksa önce ameliyat mı olunmalı

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Şu aşamada spermler canlı da cansız da olsa ameliyat gerekecek gibi görünüyor. Bu aşamada canlılık testi çok gerekli değil diye düşünüyorum.

  2. Metehan

   Hocam merhaba 18 yaşındayım. Sol Testiste 3.8mm Varikosel ve reflü akım çıktı. Sperm testi sonucum da şöyle; Hacim:1,5ml, Yerinde%25, Viskozite:Normal, Yavaş-ileri:%30, Hızlı-İleri:%25, Sperm sayısı:90milyon, Hareketli%80, Hareketsiz%20, Sperm Morfolojisi: %2 çıktı. Doktor hiçbisey demedi ve sperm arttırıcı ilaç verdi. Anladığım kadarı ile Morfolojisi düşük çıkmış. Varikosel ameliyatı ile bu düzelir mi? Ne yapmam gerekiyor

 66. Holy holy

  Spermiyogram.
  Miktar: 2ml
  Ph: 8.6
  Görünüm: opak
  Renk: krem
  Vizkozite: artmış
  Sıvılaşma süresi: 2 saat 37 derecede bekletilmesine rağmen Sıvılaşma olmadı. Manuel olarak sıvılaştırılmış.
  İleri hareketlilik: %20
  Yerinde hareketlilik:%20
  Hareketsiz: 60
  Spermatozid sayımı:
  1 cc de: 330 milyon
  Tüm ejaküladta: 660 milyon
  Morfolojik inceleme:
  Normal yapıda: 1%
  Baş anomalisi: 95 %
  Orta parça: 2 %
  Kuyruk anomalisi: 2%
  Mikroskopik inceleme: 10_12 lökosit, 4_5 eritrosit, 1_2 spermatogenik hücre görüldü.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayısı iyi ama hareketi düşük görünüyor. Bu da muhtemelen sıvılaşma problemine bağlı olabilir diye düşünüyorum.

 67. Fahri

  Hocam merhaba 1.5 yıl oldu evleneli ama bu zamana kadar cocuk olmadı ve muayene oldum test yaptırdım sonuçları yazayım Abstinans süresi 3 Miktar 2.8mL Renk sarımtırak reaksiyon 8 vizkozite +1 likeraksiyon +1 lökosit <1 Aglütinasyon yok konsantrasyon 49milyon total sayı 137,2 milyon hareketlilik %10 ileri hareketlilik %4 canlılık %18 morfoloji %2 degerlendirebilir misiniz hocam?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayısı iyi ama hareket düşük görünüyor. Bunlarla olmaz demek yanlış olur ama artarsa başarı şansı da artar.

 68. Gülşah

  Hocam merhaba ben 28 eşim 29 yaşında daha önce kendiliginden ikiz gebelik gecirdim 6.ayda sularının bitmesiyle erken dogumla kaybettik ve daha sonra eşimde varikosel cıktı ameliyat olmaya yanaşmıyo hiç değerlerimizde ;
  Sperm sayısı 23.10
  Total motilite %30
  İlerihareketli sperm %17
  İleri hareketli sperm sayısı 12.10
  Yuvarlak hücre 0.5,10
  Tüp bebek tutma şansı varmı yoksa ameliyatmı hocam

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Spermler tüp bebek için uygun görünüyor. Ameliyat olursa tüp bebek yerine doğal yolla gebelik şansı da olabilir.

 69. Efe

  Hocam iyi günler benim sorum sperm testiyle ilgili bir sperm testi yaptırdım sayı 5 milyon çıktı 2 hafta sonra başka bir merkezde tekrar yaptırdığımda sayı 300 bin olarak çıktı acaba böyle bişeu olur mu ?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Teknik bir hata olabilir diye düşünüyorum. Testi başka bir merkezde tekrar etmekte fayda var.

 70. Mehmet Akif Çetin

  Peki hocam bu değerler ile aşılama ve tüp bebek tedavisi önerir misiniz?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Aşılama uygun olur diye düşünüyorum.

 71. Kemal

  Hocam iyi gunler benim cocugum futbol oynuyor verikoser var agrilari oluyor agrilarinin gecermi ne yapmamiz lazim

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sadece ağrı varsa ameliyat önermiyoruz. Bazı hastalarda ilaç ile ağrılar geçebilir. Eğer geçmezse ameliyat gerekebilir.

 72. Mehmet Akif Çetin

  Hocam merhaba.
  Yaşım 34.
  Test sonuçlarıma göre ne önerebilir siniz?

  Ameliyat ile düzelir mi?

  Muayene ve ultrason tetkiklerine göre doktorum varikosel teşhisi koydu.
  Ölçümde 4.5 cm çıktığını söyledi. Normali 2 cm olmalıymış.

  -ileri hareketli %22
  -yerinde hareketli %10
  -hareketsiz %68
  -Morfoloji %0

  Volüm %6
  Spermatozon 45 milyon

  Baş defekti %51
  Boyun defekti %28
  Kuyruk defekti %21
  Normal %0

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sperm sayısı iyi ancak hareket biraz düşük görünüyor. Ayrıca morfoloji de biraz düşük çıkmış. BU durumda öncelikle testi tekrar etmek lazım. Eğer yine böyle düşük çıkarsa ameliyat faydalı olabilir diye düşünüyorum.

 73. Türkan çilolglu

  HOCAM Mrb iyi gunler
  esim 24 yasinda bagirsak amaliyati oldukdan sonra sol testisinde şiddetli agri ve şisme oLdu ve bu durum cok rahatsız ediyor onu acaba neden oLmustur bir bilgi verirmisiniz sunu soylim bu bagirsak amaliyati oldukdan sonra boyle oldu ondan once hic boyle birsey yoktu

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Enfeksiyon ya da su toplaması olabilir. Net olarak anlamak için ultrason yapılması uygun olur.

 74. Ayhan

  Hocam merhaba ben 6 ay önce varikosel ameliyatı oldum fakat elimle kontrol ettiğimde hala şişmiş damarlar geliyor elime bu normalmidir

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel ameliyatından sonra damarların kaybolması uzun süre alabilir. Ama şişme artıyorsa farklı bir durum olabilir.

 75. Gülayy

  Merhaba hocam eşim 3 buçuk ay önce varikosel ameliyatı oldu dün tekrar test yaptırdık değerler bu hocam
  Sperm sayısı 34 milyon
  Spermdeki ileri hızlı hareket % 6
  Yavaş ileri hareket %26
  Yerinde hareket % 4
  Hareketsiz% 64
  Morfoloji % 2
  Baş anomosi % 36
  Boyun anomosi % 34
  Kuyruk anomosı % 28

  Ameliyattan önceki değerler bunlar hocam
  Sperm sayı 15 milyon
  İleri hızlı hareket % 13
  İleri yavaş hareket % 22
  Yerinde hareket % 4
  Hareketsiz % 54
  Morfoloji % 1
  Sizce değerler nasıl olmuş hocam bide hareketlilik neden düşmüş hocam

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Ameliyat öncesine göre daha iyi görünüyor. Ama varikosel ameliyatında tam etkiyi görmek için 6 ay beklemek gerekli.

 76. Ali Kemal

  Hocam 4 ay oldu ameliyat olali ama herhangi bir ilaç kullanmıyorum hızlı ileri hareket hic artmadı bunun için ilaç kullanmam gerekiyormu yoksa beklemem mi gerekiyor. Ilginiz ve cevaplar için teşekkür ederim.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel ameliyatı ile sperm değerleri artmadıysa ilaç kullanmanız faydalı olacaktır.

   1. Deniz sapanci

    Hocam varikosel sonrasi ne ilaclar kullanmali

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Ben sperm düşüklüğü olan hastalarda kan tahlillerini detaylı değerlendirip ona göre ihtiyaç olan ilaçları veriyorum. Sonrasında iki hafta sonra tekrar kan tahlili yaparak ilaçları tekrar ayarlayıp 45 gün bittiğinde yeniden değerlendirme yapıyorum. 3 ay tamamlanınca da tekrar Sperm tahlili yapıp ilaçların faydası olup olmadığını değerlendiriyorum. Yani herkese aynı ilaç olmuyor maalesef.

 77. Orhan

  Merhaba hocam varikosel ameliyatıni genel anestezi altındami yapıyorsunuz

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Hastanın isteğine göre genel anestezi veya spinal anestezi uyguluyoruz.

 78. Ali Kemal

  Hocam 4 ay önce varikosel ameliyatı oldum 1.5 yıllık evliyim ameliyattan 3 ay sonra çıkan değerler aşağıdaki gibidir bu değerlere göre normal yolla gebelik olurmu tavsiyenizi ve ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim.
  TESTLER BULUNAN DEĞERLER

  Perhiz gün sayısı : Bilinmiyor
  Miktar : 2 ml
  Reaksiyon (PH) : 8
  Likefikasyon Süresi : 40 dak
  Viskozite : Normal
  Görünüm : Gri-Opak
  Sperm yoğunluğu (Sayısı): 34.000.000/ml
  Hareketli Sperm Oranı : 54%
  BİR SAAT İÇİNDE
  A-Hızlı ileri hareketli : 0%
  B-Yavaş ileri hareketli : 42%
  C-Yerinde hareketli : 12%
  D-Hareketsiz : 46%
  ABNORMAL MORFOLOJİLİ SPERM ORANI
  A-Büyük & Küçükbaşlı : 18%
  B-Çift başlı : 0%
  C-Amorf başlı : 18%
  D-Boyun defektli : 18%
  E-Kuyruk defektli : 7%
  Total Abnormal : 61%
  Aglutine olmuş Spermatozoid : Yok
  Diğer Hücreler (Her mikroskop sahasında) 600.000 lok/mm3
  NOT : WHO Kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Olmaz demek yanlış olur ama ileri hızlı hareket artarsa başarı şansı da artar.

 79. Şevket kaya

  28 yaşındayım hocam. 1 hafta sonra muayene için yanınıza geleceğim. Ben önlem amaçlı muayene olacağım bekarım. Bende olup olmadığını bilmiyorum şu an muayene olunca siz gerekeni söylersiniz. Tşk ederim ilgi alakanız için

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Tabi ki Şevket bey, geldiğinizde gerekli tetkikleri ve muayenenizi yaparız. Saygılarımla

 80. Şevket kaya

  Hocam merhabalar variskosel ameliyatı olmanın belirli bir yaşı var mıdır.geç kalınmışlık açısından soruyorum

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel ameliyatı için bir yaş yok. Her yaşta yapılabilir. Siz kaç yaşındasınız?

 81. Yakup yılmaz

  Sperm sayısı: 85mil/ml
  Total Motilite: %42
  Prg Motil Sp: %40
  Morfoloji: %1
  Volüm: 6ml

  Sperm hazırlama sonrası
  hareketli sp. sayısı: 28mil/ml
  Hocam varikosel belirtileri bende yok bu değerlerle ne yapmam lazım

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Kaç yıllık evlisiniz?

 82. Mehmet..

  Merhaba hocam
  Hocam normal soermin yapıları % kaç olmalı sizce mesele bal anomosi kuyruk ve boyun

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Spermiyogram tahlilinde normal morfolojili sperm oranı %4 olmalıdır.

 83. ümit

  Murat hocam merhabalar ben sizinle daha önce bir görüşme gerçekleştirmiştim ama tavsiyelerinize malesefki uyamadım tekrar bir görüşme yapmak kan ve sperm testi yaptırmak istiyorum hastenenizde hizmet vermeye devam ediyor musunuz malum salgın nedeni ile birçok yer kapalı ya da kısıtlı zaman dilimlerinde açık…

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Tabi ki yapabiliriz. 05459261632 numaradan randevu alıp gelebilirsiniz.

 84. Besirik

  Mrb hocam öncelikle bize yardımcı olduğunuz için teşekkürler varikosel hakkında size bir soru soracaktım sol taraftaki varikosel sağ testisin ve sağ kasığın agrımasina neden olur mu

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Sol taraftaki varikosel solda ağrı yapar. Belki sağda da varikosel olabilir.

 85. Arkeo

  Hocam ben şimdi varikosel şüphesi duyuyordum kendimde sol testiste elime damar geliyodu bide bazen ağrı oluyordu . Hastaneye gittim ultrason çekildi sadece ama çıkmadığı söyledindi. Ultrasonda %100 anlasılırmı varikosel fiziksel muayene olmadan?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Fizik muayene tabi ki şart varikosel tanısı için.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel sperm düşüklüğü yapmış görünüyor. Ameliyat faydalı olacaktır.

 86. Özlem

  Hocam merhabalar benim eşimin sperm sayısı 5 milyon tpmss 0 progresif hareketli 0 immotil yüzde 90 cıktı ve varikosel çıktı hocam acaba çocuk sahibi olmak için yeterli mi bu oranlar nasıl değerlendirmeli hemen ameliyat olunmalı mı yoksa iğne veya tedavi olabilir mi?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Eğer sayı bu kadar düşük çıkıyorsa öncelikle ameliyat edip sonrasında ilaç vermek daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Kaç yıllık evlisiniz?

 87. Nisa

  Hocam mordoli % 1 gebwlik oluşur mu

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Oluşmaz demek yanlış olur ama artarsa başarı şansı da artar

 88. Nisa

  Hocam morfolaji yüzde 1 gebelik olur mu hocam
  Bas %34.
  Boyun %36
  Kuyruk%29
  İlaçla düzelir mi hocam

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bu durumda öncelikle varikosel var mı ona bakmak lazım. Varsa ameliyat faydalı olacaktır. Varikosel konusundaki yazımı drmuratmermerkaya.com/varikosel adresinden okuyabilirsiniz.

 89. Dr. Murat Mermerkaya | Asaf Haber

 90. Murat yıldı

  Varikoselin belirtisi nedr hocam?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel belirtileri;
   Testislerde ve çevresinde ağrı veya şişlik.
   Testis boyutlarında farklılık.
   Testilerde yumrulaşma veya şekil bozukluğu.
   Doğurganlıkla ilgili sorunlar veya kısırlık.
   Testilerde küçülme veya damarlarda şişkinlik.

 91. Seğmen

  Varikosel ameliyatı olanların yorumlarını okurken sizi buldum. Her yerde övgüyle bahsetmişler. Nasıl randevu alabilirim?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   05459261632 numaradan randevu alabilirsiniz

  2. Emre

   Hocam ben 8 ay önce çift taraflı varikosel ameliyatı oldum âmâ hiç gelişme olmamamız doğal yolla çocuğum olur mu

 92. Ayşegül Yılmaz

  Hocam 5 ay önce varikosel ameliyatı yapmıştı. Sperm değerleri çok düşük olduğu için yanında tedavi de gerekir dedi. O zamandan beri yanına gidip geliyoruz. Sonunda yavrumuzun görüntüsünü ultrasonda gördük. Allah razı olsun. Ameliyat çok kolay geçti ve ameliyattan sonra hemen ertesi gün ayağa kalktı. Hocam sünnet gibi demişti gerçekten öyle oldu.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Güzel sözleriniz için teşekkür ederim

 93. HızııFg

  Varikosel amaliyatı 3 yıl önce oldum ben. Sonra tekrarlama oldu dediler. Şimdi damar 3 santim yazıyor ultrasonda spermsayımda düşükmüş ameliyat gerekli mi?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Eğer elle muayene ile varikosel saptanmış ise ve spermi bozuyorsa ameliyat faydalı olabilir.

 94. MaTruŞKa

  Varikosel spermi nasıl bozar hocam?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel
   Testiste sıcaklığı artırır
   Oksijeni azaltır
   Spermin iç yapısını yani DNA’yı bozar
   Testiste atık maddelerin birikmesine yol açar
   Testosteronu düşürür

 95. SevenClovers

  Varikosel ameliyatından kaç gün sonra ilişkiye girmek serbest hocam

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Varikosel ameliyatından sonra ilişki için en az iki hafta beklemeyi öneriyorum.

 96. Sperm düşüklüğü - Op.Dr.Murat Mermerkaya

 97. Ayaz Durcan

  Hocam ben testise bakınca genişlemiş damarlar olduğunu görüyorum ama ağrı yapmıyor. Bazen akşama doğru ağrı oluyor. Acaba varikosel miyim?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bunu anlamak çok kolay. Skrotal renkli doppler testi yapılırsa hemen anlayabiliriz varikosel var mı yok mu.

   1. Abdulselam

    Hocam skrotal renkli doppler testi yapıldığında kesin bi sonuç alabiliyormuyuz
    Ben ultrasona girdim varikosel yok dediler ama testisin aşağısında damar var varis gibi ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Ultrasonda görülmeyen damarı elle hissetmeniz pek mümkün değil

 98. Hasan Yıldız

  Sperm sayısı 18 milyon/ml
  ileri hızlı hareketli %12
  İleri yavaş hareketli %13
  Yerinde hareketli 22
  Hareketsiz 53
  Ultrasonda solda grade 3 varikosel saptanmıştır yazıyor. Ameliyat gereklimidir hocam?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Muayene etmeden net yorum yapmak doğru değil ama, hareket bu şekilde düşük ise ameliyat faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

   1. Lives

    Selam .kocamda varikosel 2 dereceli sperim sayisidada dusukuluk var 27 yasida 1 yildir evlyik doktorlar amelyat diyorlar. Amelyatisiz tedavisi varmi ? Eyer ameyat olursa cocuk sahibi ola bilirmiyiz ?. Tedavisi varsa tedavi necitice verirmi ?

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Sperm değerlerinizi görmeden ve Muayene etmeden ameliyat için yorum yapmam sağlıklı olmaz diye düşünüyorum.

 99. Hasan Yıldız

  Hpcam sperm sayısı mililitrede 8 milyon ileri hareket 30 yerinde 10 bununla normal yoldan çocuk olur mu? Varikosel var dediler ameliyat olmam gerekir mi?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Bununla olmaz demek yanlış olur ama artarsa başarı şansı da artar. Ameliyat olursanız daha hızlı sonuç alırsınız diye düşünüyorum.

 100. Antapli Mamed

  Hocam varikosel ameliyatını mikrocerrah ile yapıyomusunuz?

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Ben mikrocerrahi dışında yapmıyorum varikosel ameliyatını. Mikrocerrahi ameliyat başarısını artırıyor ve nüks riskini azaltıyor.

 101. AY

  Hocam Allah razı olsun beni ameliyat ettiniz 4 ay sonra çocuk oldu. Elinizden öpmeye gelecez inşallah doğunca. Herkese tavsiye ediyorum Antepte varikosel için Murat hocamı arkadaşlar.

  1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

   Gözünüz aydın olsun. Darısı tüm isteyenlere. Bizim de ufacık katkımız olduysa ne mutlu.

   1. Muhammed Tekbaş

    Hocam 17 yaşındayken sol testiste varikosel damar genişlemesi var Pek fazla dayanamiyacak bir ağrı yok
    Sperm sayısını alamadık , sünnet dersinizde şişlik olması nedeniyle ne yapmalıyım kısırlik falan varmı veya geç kaldım mi

    1. Op.Dr. Murat Mermerkaya

     Mutlaka sperm tahlili yaptırın. Kısırlık olup olmadığını ancak bu şekilde anlayabiliriz.

     1. Bilal

      Hocam merhaba 12 yaşındayım sol testisimde ağrı var sol kasığımda ağrı yapıyor ve sol testisimde makarna tanesi gibi minik bir şey var testisim diğer testisimde göre biraz daha aşağıda ameliyat yaparlar mı

   2. Cezmi

    Hocam merhabalar 5 gün oldu varikosel ameliyatı olalı ancak elimle dokunduğumda bazı damarlar hala duruyor gibi yerinde normal bir durum bu alındığını nasıl anlayabilirim

  2. Elif

   Merhaba hocam eşimin sperm değerleri miktar 0,3 ml likefaksiyon süresi 10 dk sayı 2 milyon yavaş %15 yerinde %5 hareketsiz %80 mikroskop 1 ,2 lökosit olup ultrason sonucunda valsalva manevrasıyla panpiniform s pleksus çapı solda 1,9 mm ölçülmüş normalin üst sınırındadır ne yapmamızı önerirsiniz

Write a Reply or Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat